جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
896664 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تغییر کاربری بوستان مادر (پروژه نور) 1393/04/23 1393/04/24
896665 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محمدان 1393/04/23 1393/04/24
897959 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بازنگری طرح های جامع شهرهای سقز، بانه، مریوان و سنندج به صورت موضعی و موضوعی 1393/04/23 1393/04/24
898080 رأی شماره های ۸۰۰ ـ ۷۸۸ـ ۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور 1393/04/23 1393/05/12
898081 رأی شماره های ۸۰۱ الی ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تأمین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می شود 1393/04/23 1393/05/12
898109 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مسابقات معماری 1393/04/23 1393/04/24
898145 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسائل اصلی مربوط به آن 1393/04/23 1393/04/29
919145 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر کانی دینار 1393/04/23 1393/10/01
919147 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر لیلان 1393/04/23 1393/10/01
920343 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر آرمرده 1393/04/23 1393/10/01