جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
895968 بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۲۹۱۲/۹۰۰۰ـ ۲۴/۴/۱۳۹۳ به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور 1393/04/24 1393/04/24
897547 اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور 1393/04/24 1393/05/11
901978 تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 1393/04/24 1393/06/05
901991 تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 1393/04/24 1393/06/05
901992 تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام 1393/04/24 1393/06/05
915092 مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان» 1393/04/24 1393/06/05
915093 مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه» 1393/04/24 1393/06/05
915094 مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام» 1393/04/24 1393/06/05