جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
938792 لایحه تصویب کنوانسیونو میناماتا در مورد جیوه 1394/07/11 1394/06/30
946141 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1394/07/11 1394/08/26
949140 اصلاحیه قانون تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه 1394/07/11 1394/09/30