جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
968164 با احترام تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳» 1395/03/04 1395/03/05
970246 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور 1395/03/04 1395/03/22
970977 اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور 1395/03/04 1395/03/04
971974 رأی شماره ۱۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربری های مجاز از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1395/03/04 1395/03/19
975878 اصلاحیه شماره ۹۰۰۰/۲۰۶۴۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص « یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی» 1395/03/04 1394/05/12
985846 اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن وزارت راه و شهرسازی 1395/03/04 1395/05/31