جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1026207 رأی شماره ۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی سبکهای رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکهای رشته های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران 1396/02/26 1396/03/16
1026210 رأی شماره ۱۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۶ـ ۱۳۹۳/۶/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور 1396/02/26 1396/03/16
1026211 رأی شماره های ۱۳۸ الی ۱۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ـ ۱۳۹۱/۳/۸ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1396/02/26 1396/03/16
1026217 رأی شماره های ۱۴۵ الی ۱۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان، گرگان و بندرعباس درخصوص عوارض پذیره و اجازه تأسیسات شهری در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ 1396/02/26 1396/03/16
1026223 رأی شماره ۱۴۸ الی ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرج، گرگان، بندرعباس، همدان و سنندج درخصوص وضع عوارض از تابلوهای معرف محل در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ 1396/02/26 1396/03/16
1026228 رأی شماره 154 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص وضع بهای خدمات شهری برای کارشناسان رسمی دادگستری 1396/02/26 1396/03/16
1026559 رأی شماره ۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص: تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی 1396/02/26 1396/03/16
1026560 رأی شماره های ۱۵۶ ـ ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰/ش الف س ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر: مبنای محاسبه عوارض شغلی براساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات است 1396/02/26 1396/03/16