جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1076954 رأی شماره های ۱۳۲۷ ـ ۱۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در خصوص آب بها 1397/05/23 1397/06/10
1076955 رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور 1397/05/23 1397/06/10
1076956 رأی شماره ۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۲ و ۳ دیوان عدالت اداری درخصوص هزینه عائله مندی کارمندان زن شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و وظیفه بگیر مشمول آیین نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت 1397/05/23 1397/06/10
1076957 رأی شماره ۱۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمانهای تابعه قبل از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۲ فاقد مجوز قانونی است 1397/05/23 1397/06/10
1076974 رأی شماره ۱۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «الف» و «ب» ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر هادی شهر 1397/05/23 1397/06/10
1079978 رأی شماره های ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین شهر از سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ درخصوص عوارض کسر پارکینگ و عوارض حذف یک واحد پارکینگ 1397/05/23 1397/06/10