جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1073284 اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 1397/06/06 1397/06/24
1076975 رأی شماره ۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعبه ۳۵ و ۵ دیوان عدالت اداری درخصوص ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع اعاده خدم 1397/06/06 1397/06/24
1076976 رأی شماره ۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۱۶۰۲۸/۹۰ـ ۱۹/۱/۱۳۹۰ رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری 1397/06/06 1397/06/24
1079878 رأی شماره های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان متقاضی انتقال از کلان شهرها 1397/06/06 1397/06/24
1079906 رأی شماره ۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۲۸۹ـ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن 1397/06/06 1397/06/24
1079908 رأی شماره ۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول حداقل معدل کل برای پذیرش مدارک تحصیلی مندرج در دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397/06/06 1397/02/24
1080459 رأی شماره ۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال ماده ۵ دستورالعمل کسر درآمد مربوط به پروانه بهره برداری مصوب هیأت تنظیم بازار برق ایران از تاریخ تصویب 1397/06/06 1397/06/24