جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1074476 آیین ‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/06/21 1397/06/25
1074477 آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک 1397/06/21 1397/06/27
1074478 آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۱۴) قانون هوای پاک 1397/06/21 1397/06/27
1074479 آیین‎ نامه اجرایی ماده (۷) قانون هوای پاک 1397/06/21 1397/06/27
1074495 تصویب نامه در خصوص اقدام کلیه دستگاههای اجرایی نسبت به تعیین شاخص های تعیین کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس 1397/06/21 1397/06/27
1075561 تصویب نامه در خصوص تعیین حد مجاز انتشار آلاینده های هوا وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست 1397/06/21 1397/06/27
1076952 تصویب نامه در خصوص الزام وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلی تعیین اهداف کلان و خط مشی گذاری در زمینه ارتقای تندرستی و نشاط زنان و دختران از طریق ورزش 1397/06/21 1397/06/27
1076971 آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک 1397/06/21 1397/06/27
1079868 آیین­ نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون هوای پاک 1397/06/21 1397/07/17
1079873 آیین­ نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک 1397/06/21 1397/07/18