جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1146786 تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه 1398/02/29 1398/02/31
1146789 تصویب نامه در خصوص اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته 1398/02/29 1398/03/01
1148684 آیین­نامه حمایت از شرکت­های نوپا 1398/02/29 1398/03/01
1148687 تصویب نامه در خصوص شمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای واحدهای صنعتی و معدنی 1398/02/29 1398/02/31
1148688 تصویب نامه در خصوص طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار 1398/02/29 1398/03/01
1148689 تصویب نامه در خصوص فهرست مناطق کمترتوسعه­یافته برای برقراری فوق العاده مناطق بدی آب و هوا در طول برنامه ششم توسعه 1398/02/29 1398/03/01
1184074 اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو وزارت امور اقتصادی و دارایی 1398/02/29 1398/04/06