جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1184210 اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین‏نامه تشکل‏های مردم‏نهاد 1398/03/29 1398/04/01
1184214 اصلاح ماده (۵) آیین­نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 1398/03/29 1398/04/01
1184322 تصویب آیین­نامه نظام سنجش اعتبار 1398/03/29 1398/04/04
1184334 تصویب نامه در خصوص الحاق ماده (۴۷) به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/03/29 1398/04/01
1184342 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای فیروزه و تایباد 1398/03/29 1398/04/04
1184346 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای داریان دهستان گونی مرکزی بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر 1398/03/29 1398/04/01
1184350 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای علیشاه دهستان سیس بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر 1398/03/29 1398/04/01
1184354 تصویب نامه در خصوص تبدیل نقطه جغرافیایی موسوم به میانکوه در دهستان چاه‏سالم بخش مرکزی شهرستان امیدیه استان خوزستان، به شهر 1398/03/29 1398/04/01
1184358 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی 1398/03/29 1398/04/01
1184362 تصویب نامه در خصوص ارسال اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران توسط سازمان امور مالیاتی کشور 1398/03/29 1398/04/01