جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1212170 اصلاح تصویب­نامه شماره ۴۷۱۳۹/ت۵۵۰۰۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ 1398/04/23 1398/04/24
1212234 تصویب نامه در خصوص الحاق روستاهای حسن‏آباد شورین، علی‏آباد پشت شهر و قاسم‏آباد دهستان هگمتانه بخش مرکزی شهرستان همدان استان همدان 1398/04/23 1398/04/24
1212242 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خرامه در استان فارس 1398/04/23 1398/04/24
1212506 اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک 1398/04/23 1398/04/23
1212510 اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۴۲۵/ت۵۴۸۶۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۰ 1398/04/23 1398/04/25
1212514 اصلاح تصویب نامه شماره ۴۳۴۵۸/ت۵۱۷۹۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ 1398/04/23 1398/04/27
1212518 آیین نامه تعیین فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها 1398/04/23 1398/04/29
1213330 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای منتظران در شهرستان دزفول 1398/04/23 1398/04/25
1213338 تصویب نامه در خصوص تعیین روستای قلعه سحر به عنوان یک روستای دهستان الهایی بخش مرکزی شهرستان اهواز استان خوزستان 1398/04/23 1398/04/25
1222726 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای منتظران در شهرستان دزفول 1398/04/23 1398/04/25