جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1318018 دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی 1398/07/10 1398/07/10
1323282 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان کازرون استان فارس 1398/07/10 1398/07/15
1323354 تصویب نامه در خصوص ایجاد فرمانداری ویژه در شهرستان های کازرون و مرودشت استان فارس 1398/07/10 1398/07/15
1323358 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان لارستان استان فارس 1398/07/10 1398/07/15
1323362 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای خنج و داراب استان فارس 1398/07/10 1398/07/15
1323366 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان سپیدان استان فارس 1398/07/10 1398/07/15
1323530 تصویب نامه در خصوص ماده (۳۶) به نظام­نامه اجرای قانون ثبت شرکت­ها ـ مصوب۱۳۱۰ ـ 1398/07/10 1398/07/15
1323534 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان اقلید استان فارس 1398/07/10 1398/07/15
1323538 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای زنگی­آباد مرکز دهستان نقش­رستم بخش مرکزی شهرستان مرودشت استان فارس، به شهر 1398/07/10 1398/07/15
1323542 تصویب نامه د رخصوص تقسیمات کشوری شهرستان جهرم استان فارس 1398/07/10 1398/07/15