جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1403417 آیین‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/10/04 1398/10/09
1403420 آیین نامه تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر 1398/10/04 1398/10/09
1408261 اصلاح آیین نامه ارزش­گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری 1398/10/04 1398/07/10
1408264 آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1398/10/04 1398/10/07
1408267 تصویب نامه در خصوص خروج صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی 1398/10/04 1398/10/07
1408270 الحاق تبصره به ماده (۷۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 1398/10/04 1398/10/07
1408282 اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۵۶۵۹۱/ت۵۵۴۴۶ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ 1398/10/04 1398/10/11
1408288 آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/10/04 1398/10/10
1408291 آیین­نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 1398/10/04 1398/10/14