جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1528488 اصلاح نرخ های خدمات و اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان هواشناسی کشور 1399/02/14 1399/02/20
1528490 تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1399/02/14 1399/02/17
1528492 تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۴۲) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 1399/02/14 1399/02/20
1528494 تصویب نامه در خصوص تعیین محورها و مؤلفه­های شاخص­های خانواده در (۱۰) محور و (۴۵) مؤلفه 1399/02/14 1399/02/09