جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1554432 اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب۱۳۵۲ 1399/03/18 1399/03/21
1554564 تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۲) آیین نامه نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی 1399/03/18 1399/03/21
1561412 اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/03/18 1399/03/26
1561414 اصلاح برخی از ردیف­های تعرفه­ای کتاب مقررات صادرات و واردات 1399/03/18 1399/03/26
1561624 تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۲) آیین نامه نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی 1399/03/18 1399/03/21
1573664 اصلاح ماده (۳۳) الحاقی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران 1399/03/18 1399/04/17