جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
132295 چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی 1382/08/13
132299 سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز 1382/08/12
133633 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل نهم ‎: قوه مجریه - اصل 113 الی 151 1358/01/10
133635 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل دهم ‎: سیاست خارجی اصل 152 الی 155 1358/01/10
133636 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل یازدهم: قوه قضائیه - اصل 156 الی 174 1358/01/10
133638 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل دوازدهم ‎: صدا و سیما - اصل 175 1358/01/10
133640 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی - اصل 176 1358/01/10
133642 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی - اصل 177 1358/01/10
133413 قانون مشروطیت 1358/01/10
133414 متمم قانون اساسی مشروطه 1358/01/10