جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1072527 مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (1399-1397) سازمان اداری استخدامی کشور 1397/05/30 1397/06/14
1072558 مصوبه شورای عالی اداری با موضوع: «نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی» 1397/05/30 1397/06/14
1062404 دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی 1397/03/13 1397/03/28
1059505 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تأسیس «سازمان ملی مهاجرت کشور» 1397/02/15 1397/02/23
1059555 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره برداری مطلوب، از ساختمان ها و اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از تأمین، بهره برداری و نگهداری ساختمان های دولتی 1397/02/15 1397/03/05
1031809 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص «مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور» 1396/04/27 1396/05/30
1031810 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتقال تمامی وظایف اختیارات، دارایی ها، اموال منقول و غیرمنقول، تعهدات و بدهی های مدیریت طرح ساماندهی تپه مرادآب کرج به شهرداری کرج 1396/04/27 1396/05/30
1031812 تصویب نامه شورای عالی اداری در خصوص انتزاع و انتقال تمامی وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و تکالیف مقرر در مصوبه شماره ۱۹۰۱/۱۶۳۲۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۹/۷ شورای عالی اداری مربوط به «هیأت تشخیص و تخلیه» به «شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)» 1396/04/27 1396/05/30
1031813 اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای 1396/04/27 1396/05/30
1014559 اصلاح مصوبه شماره ۲۰۶/۳۱۳۸۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۷ شورای عالی اداری 1395/11/09 1395/12/28