جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1403435 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان 1398/09/13 1398/09/13
1403474 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی 1398/09/09 1398/09/09
1403471 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در خصوص شهر اسدیه 1398/09/09 1398/09/09
1408258 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر باسمنج 1398/09/04 1398/09/09
1403477 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی اراضی پادگان ۰۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران 1398/08/26 1398/08/26
1403585 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر ورنامخواست 1398/08/20 1398/09/09
1403549 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تفت 1398/08/20 1398/08/25
1403513 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرج 1398/08/20 1398/09/09
1403552 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دارخوین 1398/07/22 1398/07/24
1287162 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح حریم شهر اسلامشهر به منظور فراهم سازی امکان قانونی تبدیل احمد آباد مستوفی به شهر 1398/06/11 1398/06/26