جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1148679 درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مود 1398/02/30 1398/03/07
1150854 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی دانشگاههای کشور 1398/02/16 1398/03/13
1148680 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع بجنورد ـ تغییر کاربری ۱/۹ هکتاری 1398/02/16 1398/03/07
1146787 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران 1398/02/16 1398/02/25
1146783 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر الوند 1398/02/16 1398/02/22
1146782 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع بجنورد ـ الحاق اراضی حلقه سنگ به محدوده) 1398/02/16 1398/02/18
1144739 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند 1398/01/26 1398/02/09
1132034 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مجتمع ایستگاهی حقانی 1398/01/10 1398/01/10
1130036 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ورنامخواست 1398/01/10 1398/01/10
1130035 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سده لنجان 1398/01/10 1398/01/10