جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1212498 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص پل دختر با سیاستهای ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 1398/04/17 1398/04/24
1224270 طرح جامع ـ تفصیلی شهر پل سفید 1398/04/03 1398/04/18
1212346 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زرند 1398/04/01 1398/04/01
1212350 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی اراضی آبشار۲ و پادگان لشگر ۷۷ ارتش 1398/03/29 1398/03/29
1212298 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر مینودشت 1398/03/20 1398/04/01
1212402 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی تهران 1398/02/30 1398/03/28
1200078 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی 1398/02/30 1398/03/28
1148679 درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مود 1398/02/30 1398/03/07
1212450 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح حریم شهر سردرود 1398/02/16 1398/03/28
1212398 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر الوند 1398/02/16 1398/04/09