جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1287162 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح حریم شهر اسلامشهر به منظور فراهم سازی امکان قانونی تبدیل احمد آباد مستوفی به شهر 1398/06/11 1398/06/26
1287158 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون لزوم تهیه طرح ویژه توسعه منطقه تایباد ـ دوغارون 1398/06/11 1398/06/20
1279026 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ـ تفصیلی شهر سنگان 1398/06/11 1398/06/12
1279022 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ـ تفصیلی شهر زارچ 1398/06/11 1398/06/12
1287150 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زاهدان ـ اعلام تکمیلی 1398/06/10 1398/06/10
1279018 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی کاشان (تغییرکاربری اراضی ناجی آباد) 1398/05/14 1398/06/12
1262426 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زرین رود 1398/05/14 1398/05/19
1262422 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کلاچای 1398/05/14 1398/05/16
1287154 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران 1398/05/13 1398/06/12
1251426 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط عام بلندمرتبه سازی 1398/05/02 1398/05/02