جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1462451 مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی 1398/12/13 1398/12/13
1439818 مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی و آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی 1398/11/05 1398/11/05
1359957 مصوبات جلسه ششم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور 1398/08/26 1398/08/26
1322882 نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور 1398/06/09 1398/07/15
1184066 تدوین سند تحول حوزه های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی 1398/01/26 1398/03/26
1099802 کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1397/10/12 1397/10/12
1086381 الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات 1397/07/30 1397/08/27
1086382 تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک 1397/07/30 1397/08/20
1029998 مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی 1396/05/11 1396/05/11
1033103 مصوبه شورای‏ عالی فضای مجازی با عنوان: «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» 1395/09/20 1396/06/27