جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1490053 قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1398/12/26 1398/12/28
1488611 نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مواعید مندرج در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» 1398/12/20 1398/12/24
1452799 اصلاحیه قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی 1398/11/28 1398/11/28
1448566 اصلاحیه قوانین مندرج در روزنامه رسمی کشور مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی 1398/11/20 1398/11/20
1452811 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا 1398/11/08 1398/11/29
1439845 قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی 1398/11/06 1398/11/14
1453069 قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1398/11/01 1398/11/30
1451380 قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف 1398/11/01 1398/11/21
1451386 قانون توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار 1398/10/24 1398/11/21
1451383 قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده ۷منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار 1398/10/24 1398/11/21