جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1664587 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتادوپنجم (85) و یکصدو وسی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1400/03/17
1663612 قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی 1400/03/05
1662867 قانون اصلاح قانون صدور چک 1400/02/27
1661489 قانون موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان 1400/02/22
1653326 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1400/01/24
1648260 قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور 1399/12/27
1646748 قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن 1399/12/13
1646535 قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ 1399/12/12
1645610 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4)الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتادو پنجم (85) و یکصدو سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » 1399/12/02
1643401 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1399/12/02