جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1322878 قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی 1398/07/02 1398/07/15
1303498 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی 1398/06/11 1398/07/03
1278858 اصلاحیه ماده۴ قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب۱۳۵۹ شورای انقلاب 1398/06/11 1398/06/16
1322874 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1398/06/05 1398/06/05
1262578 قانون مدیریت بحران کشور 1398/05/23 1398/06/03
1251442 قانون تصویب سندهای الحاقی (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی 1398/05/23 1398/05/28
1251446 قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1398/05/08 1398/05/28
1287102 قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1398/05/07 1398/06/24
1224430 قانون الحاق یک بند به تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/04/31 1398/05/06
1212118 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک 1398/04/25 1398/04/25