جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1403432 ابلاغ مصوبه شماره یک جلسه هفتم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مبنی بر ممنوع بودن انجام استعلام مکتوب 1398/09/20 1398/09/30
1383841 مصوبات جلسه هفتم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک کشور 1398/09/04 1398/09/04
1330478 مصوبات جلسه پنجم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور 1398/07/17 1398/07/17
1330482 مصوبات جلسه چهارم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک کشور 1398/07/07 1398/07/07
1059519 مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۵) با عنوان الزام ارائه خدمات الکترونیکی به اشخاص با احراز هویت و نشانی مکان اقامت یگانه 1397/01/27 1397/02/04
1059547 مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۲) با عنوان دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران 1397/01/27 1397/02/04
1059554 مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۱) با عنوان ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه­های اجرایی به صورت یکپارچه، هماهنگ و استاندارد و تحقق توسعه متوازن و نظام ­مند فناوری اطلاعات در کشور 1397/01/27 1397/02/04
1059533 مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۴) باعنوان دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان 1396/01/28 1397/01/27
1059540 مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۳) با عنوان آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل­ پذیری دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران (EGIF: E-Government Interoperability Framework) 1396/01/28 1397/01/27