جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
935346 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1393/11/04 1394/05/18
794967 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1390/05/17 1390/05/17
789916 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 1389/09/16 1389/09/23
782145 آئیـن نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس 1389/01/29 1389/06/16
808366 قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان 1388/12/16 1391/01/14
135956 آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی 1388/08/09
808347 قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور 1388/06/01 1391/01/19
135387 اصلاحیه مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی 1388/02/23
135385 پیرو نامه ابلاغیه شماره 0101/57270 مورخ 28/8/1387 موضوع ابلاغ مصوبه مورخ 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام 1387/11/16
134868 قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروریسم بین‏المللى 1387/10/07