جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1651177 سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران 1399/12/27
1648271 اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 1399/12/26
1648262 مصوبه انتخاب عضو جدید و رئیس فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران 1399/12/26
1646526 مصوبه ابقاء رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران 1399/12/13
1646525 مصوبه ابقاء رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1399/12/13
1646468 مصوبه ابقاء رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران 1399/12/13
1643348 مصوبه عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان 1399/11/20
1642481 مصوبه انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی 1399/11/20
1642469 مصوبه عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان 1399/11/20
1636463 مصوبه در خصوص اختصاص حداکثر ۵% از ظرفیت هر یک از رشته محل های پرستاری به بهیاران واجد شرایط، دارای حداقل سه سال سابقه کار موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1399/10/16