جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1439848 اصلاح و تکمیل تبصره۱ ماده ۲ مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران 1398/08/28 1398/11/04
1408852 مصوبه تأیید انتخاب رئیس جهاد دانشگاهی 1398/08/28 1398/10/11
1408849 مصوبه ابقای عضویت نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1398/08/28 1398/10/11
1383833 مصوبات اولین جلسه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت 1398/08/14 1398/09/05
1344145 اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 1398/07/17 1398/07/20
1320770 اصلاح ماده۸ آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی 1398/06/26 1398/07/09
1344142 مصوبه مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 1398/06/12 1398/07/20
1279014 تغییرات آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در سال ۱۳۹۸ 1398/06/10 1398/06/16
1233618 مصوبه الحاق شرایط عمومی و صلاحیت های فردی حافظان قرآن کریم به ذیل جدول ماده۳ مصوبه ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم (مصوب۱۳۸۴/۹/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) 1398/05/09 1398/05/09
1150862 شیوه نامه «رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق تبصره۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 1398/03/09 1398/03/21