جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1538458 آیین نامه «جایزه جهانی سردار سلیمانی» 1399/03/07 1399/02/28
1538436 اصلاح تبصره۳ ماده ۱۲ اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» 1399/02/16 1399/02/31
1517587 مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت 1399/01/26 1399/01/26
1517585 مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) 1399/01/26 1399/01/26
1510377 مصوبه اصلاح و تکمیل مفاد مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت 1399/01/26 1399/01/26
1510375 مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) 1399/01/26 1399/01/26
1506459 تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1398/11/29 1398/12/20
1506457 انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان 1398/11/29 1399/01/01
1569344 مصوبه سند توسعه دانش بنیان استان بوشهر 1398/10/24 1399/04/09
1439848 اصلاح و تکمیل تبصره۱ ماده ۲ مصوبه سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران 1398/08/28 1398/11/04