جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1618428 مصوبه سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت 1399/06/31
1611612 ضوابط عضویت دستگاه ها در جلسات شورای توسعه فرهنگ قرآنی و کمیسیون های تخصصی 1399/05/07
1589802 مصوبه انتخاب عضو هیأت امنای فرهنگستان علوم پزشکی 1399/04/10 1399/05/13
1611610 مصوب جلسه ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور 1399/04/03
1589804 مصوبه عضویت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور 1399/03/27 1399/05/13
1581286 انتخاب رئیس و نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای هنر 1399/03/27 1399/04/11
1601316 مصوبه امکان ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل در مقاطع تحصیلی بالاتر 1399/03/20 1399/04/30
1601314 مصوبه ماده واحده تأسیس گروه گسترش و برنامه ریزی مراکز و مؤسسه های آموزشی و پژوهشی خاص 1399/03/20
1538458 آیین نامه «جایزه جهانی سردار سلیمانی» 1399/03/07 1399/02/28
1601318 مصوبه ساماندهی واحدهای آموزش عالی 1399/03/06 1399/04/30