جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1656100 آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور 1400/02/11
1656099 اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۴۸۵۸۱/ت۵۶۰۲۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ 1400/02/11
1656098 اصلاح ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار 1400/02/08
1655454 تصویب نامه در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور سازمان/ واحدهای آتش­نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور 1400/02/07
1655450 آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور 1400/02/07
1655449 اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۳۹۹۳۹/ت۵۷۳۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست 1400/02/07
1655440 اصلاح آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 1400/02/07
1655439 اصلاح انتهای بند (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک 1400/02/07
1655467 تصویب نامه در خصوص بخشی از وظایف حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی 1400/02/06
1655452 آیین‏نامه نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۲) الحاقی ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده) 1400/02/05