جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1611620 قانون موافقتنامه خدمات (سرویس های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت 1399/06/23
1611626 تصویب نامه در خصوص تعیین حق­العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت­گاز از ابتدای سال ۱۳۹۹ 1399/06/19
1611624 تصویب نامه در خصوص تعیین آقایان محمد قسیم عثمانی و سیداکبر موسوی داور به ترتیب به عنوان رییس و عضو هیأت­عالی نظارت سازمان حسابرسی 1399/06/19
1611622 تصویب نامه در خصوص جریمه عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات در حوزه شبکه های ارتباطات ثابت و یا همراه 1399/06/19
1607858 اصلاحیه آیین­نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونی­ها 1399/06/19
1607860 دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور 1399/06/17
1611616 الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۹) آیین­نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 1399/06/16
1611614 آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور 1399/06/16
1611618 تصویب نامه در خصوص هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار و انزلی 1399/06/12
1607902 اصلاح بند (۳) ماده (۱) آیین­نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 1399/06/12