جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1408861 تصویب نامه در خصوص توسعه سرانه فضای سبز تحت نظارت وزارت کشور 1398/10/08 1398/10/15
1408858 آیین­نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴) 1398/10/08 1398/10/15
1408855 آیین­نامه اجرایی بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ 1398/10/08 1398/10/15
1403420 آیین نامه تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر 1398/10/04 1398/10/09
1403417 آیین‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/10/04 1398/10/09
1398808 تصویب نامه در خصوص تعیین مبلغ جریمه عدم رعایت هر یک از مفاد موافقتنامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی­سیم ثابت درهراستان 1398/09/24 1398/09/26
1398807 قانون احکام دایمی برنامه­ های توسعه کشور 1398/09/17 1398/09/26
1392497 اصلاح تصویب نامه شماره ۶۰۰۴۶/ت۵۶۷۵۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ 1398/09/17 1398/09/20
1385177 آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی 1398/09/17 1398/09/18
1385225 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان سیستان و بلوچستان 1398/09/13 1398/09/20