جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1462455 آیین نامه اجرایی نحوه تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان 1398/12/14 1398/12/20
1462453 ابلاغیه شماره ۷۲۳۴۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت امناء صندوق توسعه ملی 1398/12/12 1398/12/19
1462457 تصویب نامه در خصوص رفع ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات، تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض صادراتی اقلام موردنیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1398/12/11 1398/12/14
1460479 تصویب نامه در خصوص ساماندهی فعالیت­های مستقر در خارج از محدوده­های شهری شمال شرق تهران (جاجرود، سعیدآباد، خسروآباد، تپه­سیف، کمرد و سیاه­سنگ) 1398/11/27
1452817 تصویب نامه در خصوص افزایش حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵ 1398/11/27 1398/11/30
1452814 تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1398/11/27 1398/11/30
1452808 تصویب نامه در خصوص افزایش فوق­العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری­ها 1398/11/23 1398/11/27
1452805 اصلاح ردیف (۸) جدول فصل اول پیوست تصمیم نامه شماره ۱۱۹۸۱/ت۴۷۷۹۸ن 1398/11/23 1398/11/27
1452823 تصویب نامه درخصوص تعیین کارهای غیرمستمر، موضوع تبصره(۱) ماده(۷) قانون کار 1398/11/20 1398/11/29
1451371 تصویب نامه در خصوص مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس 1398/11/20 1398/11/26