جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1636470 آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (۱۳) قانون مدیریت بحران کشور 1399/10/20
1636469 اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت 1399/10/20
1636436 تصویب نامه در خصوص معافیت مرکز ملی یون درمانی ایران از پرداخت تعرفه موضوع ردیف های (۵۸) تا (۶۰) جدول شماره (۱) پیوست آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی 1399/10/20
1636435 تصویب نامه در خصوص کاهش ارقام مندرج در جدول شماره (۲) تصویب­نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ هیأت وزیران 1399/10/20
1636420 تصویب نامه در خصوص الحاق بند (۱۰) به ماده (۳) اساسنامه نمونه شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی 1399/10/20
1636419 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی 1399/10/20
1636416 آیین ­نامه اجرایی کارخانه ­ها و تعمیرگاه­های مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها 1399/10/20
1636439 تصویب نامه در خصوص تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1399/10/17
1636009 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سیدمسیح حبیبی به عنوان کارشناس مشترک امور صنعتی ـ اقتصادی وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی 1399/10/13
1636008 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای احمد اصغری مهرآبادی به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن 1399/10/13