جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1607852 دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی 1399/06/18
1607850 دستورالعمل نحوه نوبت دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان 1399/06/18
1607940 ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می باشد 1399/06/15
1532496 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۷۶۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور» 1399/02/29 1399/02/29
1528482 اصلاحیه بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی 1399/02/21 1399/02/21
1491005 اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه 1399/01/10 1399/01/16
1538366 ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری 1399/01/09 1399/03/03
1491015 دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۶۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی» 1399/01/09 1399/01/16
1491013 آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» 1399/01/09 1399/01/16
1491011 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی» 1399/01/09 1399/01/16