جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1630893 مصوبات جلسه شانزدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور 1399/09/03
1630897 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1399/09/02
1630899 قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی 1399/09/01
1631045 آیین نامه ایمنی در تونل سازی 1399/08/28
1630895 مصوبات جلسه پانزدهم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور 1399/08/28
1630121 تصویب نامه در خصوص پوشش بیمه ای انسولین­های قلمی لیسپرو(ترکیبی و سریع­الاثر) و گلولیزین 1399/08/28
1630117 آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه ­های توسعه کشور 1399/08/28
1630115 اصلاح تصویب نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۹ ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت 1399/08/28
1630125 تصویب نامه در خصوص تعیین هزینه خدمات ثبت­نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون­های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۰ 1399/08/27
1630119 آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1399/08/27