جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1323530 تصویب نامه در خصوص ماده (۳۶) به نظام­نامه اجرای قانون ثبت شرکت­ها ـ مصوب۱۳۱۰ ـ 1398/07/10 1398/07/15
1323366 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان سپیدان استان فارس 1398/07/10 1398/07/15
1323362 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای خنج و داراب استان فارس 1398/07/10 1398/07/15
1323358 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان لارستان استان فارس 1398/07/10 1398/07/15
1323354 تصویب نامه در خصوص ایجاد فرمانداری ویژه در شهرستان های کازرون و مرودشت استان فارس 1398/07/10 1398/07/15
1323282 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان کازرون استان فارس 1398/07/10 1398/07/15
1318018 دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی 1398/07/10 1398/07/10
1323198 تصویب نامه در خصوص قیمت فروش کود اوره 1398/07/07 1398/07/18
1303086 سیاستهای کلی نظام قانون گذاری 1398/07/06 1398/07/09
1303234 اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۵۴۴۲۹/ت۵۵۵۷۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ 1398/07/03 1398/07/06