جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1184350 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای علیشاه دهستان سیس بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر 1398/03/29 1398/04/01
1184346 تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای داریان دهستان گونی مرکزی بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی، به شهر 1398/03/29 1398/04/01
1184342 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای فیروزه و تایباد 1398/03/29 1398/04/04
1184334 تصویب نامه در خصوص الحاق ماده (۴۷) به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/03/29 1398/04/01
1184322 تصویب آیین­نامه نظام سنجش اعتبار 1398/03/29 1398/04/04
1184214 اصلاح ماده (۵) آیین­نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 1398/03/29 1398/04/01
1184210 اصلاح مواد (۷)، (۹) و (۱۱) آیین‏نامه تشکل‏های مردم‏نهاد 1398/03/29 1398/04/01
1199610 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا ـ اقیانوسیه 1398/03/28 1398/04/18
1199474 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی 1398/03/28 1398/04/18
1152670 آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین 1398/03/27 1398/03/27