جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1403417 آیین‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/10/04 1398/10/09
1418998 اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1398/10/02 1398/10/23
1398810 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک هستند» 1398/09/27 1398/09/30
1398809 تصویب نامه در خصوص تعیین جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای ارایه خدمات شناسه (کد) دستوری 1398/09/24 1398/09/26
1398808 تصویب نامه در خصوص تعیین مبلغ جریمه عدم رعایت هر یک از مفاد موافقتنامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی­سیم ثابت درهراستان 1398/09/24 1398/09/26
1403432 ابلاغ مصوبه شماره یک جلسه هفتم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مبنی بر ممنوع بودن انجام استعلام مکتوب 1398/09/20 1398/09/30
1383845 اصلاح ماده (۴) اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی 1398/09/20 1398/09/20
1408846 رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۷ 1398/09/19 1398/10/04
1383921 دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۶۵۱۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قوه قضاییه» 1398/09/19 1398/09/20
1408273 تصویب نامه در خصوص صادرات سیب درختی 1398/09/17 1398/09/30