جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1398807 قانون احکام دایمی برنامه­ های توسعه کشور 1398/09/17 1398/09/26
1392501 اصلاح تصویب نامه شماره ۶۰۰۴۶/ت۵۶۷۵۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ 1398/09/17 1398/09/20
1392497 اصلاح تصویب نامه شماره ۶۰۰۴۶/ت۵۶۷۵۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ 1398/09/17 1398/09/20
1385177 آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی 1398/09/17 1398/09/18
1403435 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون انطباق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان 1398/09/13 1398/09/13
1392521 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری بخش مرکزی شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان 1398/09/13 1398/09/20
1392517 تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی 1398/09/13 1398/09/20
1392513 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان 1398/09/13 1398/09/13
1392509 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان 1398/09/13 1398/09/20
1392505 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان 1398/09/13 1398/09/20