آیین نامه اعطای ارز و تسهیلات به دانشجویان ایرانی دوره های فوق لیسانس و دکتری شاغل تحصیل خارج از کشور که از بورس یا ارز دولتی استفاده نمی کنند

‌آیین‌نامه اعطای ارز و تسهیلات به دانشجویان ایرانی دوره‌های فوق لیسانس و
دکتری شاغل تحصیل خارج از کشور که از‌بورس یا ارز دولتی استفاده نمی‌کنند
(‌مصوب جلسات 221 مورخ 68.7.15 و 225 مورخ 69.7.17 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
‌شماره .2280‌دش - تاریخ 69.7.28
‌ماده 1 - اهداف:
‌الف) گسترش و توسعه توان علمی، تحقیقاتی کشور
ب) جذب نیروهای متخصص و کارآمد در نظام جمهوری اسلامی ایران
ج) جلوگیری از انحرافات سیاسی و اخلاقی
‌د) ایجاد تضمین‌های لازم برای بازگشت فارغ‌التحصیلان به داخل کشور
ه) راهنمایی و ارائه مشاوره جهت رفع مشکلات تحصیلی آنان
‌ماده 2 - وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای آن
دسته از دانشجویان مذکور که به صورت غیر قانونی (‌مشمولین‌خدمت و ممنوعین خروج از
کشور) به خارج از کشور نرفته‌اند با احراز شرایط زیر:
‌الف) دارا بودن صلاحیت علمی (‌پرونده دانشجویی آنان رضایت بخش بوده و نمرات نسبتاً
خوبی اخذ کرده باشند)
ب) اعتبار دانشگاه‌های محل تحصیل به تأیید وزارت مربوطه
ج) سپردن تعهد معتبر از ولی دانشجو جهت بازگشت آنان به ایران و اخذ تعهد از دانشجو
مبنی بر آن که پس از اتمام تحصیلات به ایران بازگردد.
‌د) صلاحیت اخلاقی و سیاسی توسط دستگاه‌ها ذیربط کارنامه ارزی و تسهیلات غیر ارزی
صادر می‌نمایند.
‌ماده 3 - منظور از تسهیلات ارزی و غیر ارزی به شرح ذیل می‌باشد.
‌الف) صدور کارنامه ارزی و پرداخت ارز به نرخی که تعیین خواهد شد.
ب) صدور معرفی‌نامه تحصیل
ج) صدور معرفی‌نامه تضمینی مالی به زبان لاتین
‌د) صدور معرفی‌نامه جهت اداره گذرنامه شهربانی جمهوری اسلامی ایران برای انجام
امور گذرنامه
ه) صدور معرفی‌نامه جهت اداره گذرنامه شهربانی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مهر
خروج از کشور
‌و) صدور معرفی‌نامه بلیط رفت و برگشت
‌ز) اخذ معافیت تحصلی برای آن دسته از دانشجویان مذکور که خدمت سربازی را انجام
نداده‌اند
‌ماده 4 - آیین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط شورای جذب نخبگان تهیه و جهت تصویب
تقدیم هیأت دولت خواهد شد.
‌ماده 5 - این آیین‌نامه در 5 ماده در جلسات 211 مورخ 68.12.15 و 225 مورخ 69.7.17
شورای عالی انقلاب فرهنگی با انجام اصلاحات مربوط به‌تصویب رسید.