اساسنامه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان

‌اساسنامه اتحادیه انجمنهای
اسلامی دانش‌آموزان
(‌مصوب سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 74.5.3 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
‌مقدمه:
‌اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان با هدف ایجاد وحدت و هماهنگی بین انجمنهای
اسلامی دانش‌آموزان کشور و به منظور حراست از‌دستاوردهای انقلاب و تحقق ارزشهای
اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی و جهت بخشیدن به فعالیتهای صنفی دانش‌آموزان
مسلمان و متعهد، در سال1358 با حمایتهای معنوی و مادی حضرت امام خمینی (‌ره) تأسیس
و طی سالیان متمادی در زمینه تربیت نیروهای مخلص دانش‌آموزی و حضور آنها‌در
صحنه‌های انقلاب اقدام نموده است.
‌اکنون که نظارت عالیه بر جریان فکری و فرهنگی اتحادیه با انتصاب نماینده از سوی
مقام معظم رهبری محقق شده است با عنایت به این که اتحادیه‌مشمول قانون احزاب
انجمنها و جمعیتهای سیاسی مصوب سال 60 نیست و از طرفی دستگاه دولتی نیز محسوب
نمی‌شود به عنوان یک مجموعه‌فرهنگی با شخصیت حقوقی مستقل برای تحقق اهداف مذکور و
در چارچوب این اساسنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
‌ماده 1) تعریف:
‌اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان که در این اساسنامه اختصاراً اتحادیه نامیده
می‌شود نهادی است غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل‌که به عنوان یک مجموعه
فرهنگی برای سازماندهی، هدایت و پشتیبانی انجمنهای اسلامی مدارس سراسر کشور با
عنایت حضرت امام (‌ره) شکل‌گرفته و کماکان تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری و
نماینده منصوب از سوی ایشان فعالیت می‌کند.
‌ماده 2) اهداف:
1 - آشنا کردن دانش‌آموزان با فرهنگ متعالی اسلام و بالا بردن سطح آگاهی آنان نسبت
به مبانی عقیدتی اسلام و انقلاب اسلامی.
2 - تزکیه روحی و وارستگی اخلاقی دانش‌آموزان و شکوفا ساختن استعدادهای خدادادی و
تحقق کمالات انسانی.
3 - حفظ و تداوم دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریقه هر چه فعالتر کردن نیروهای
دانش‌آموزان مسلمان و متعهد در صحنه‌های اجتماعی و انقلابی‌جامعه و مقابله
هوشیارانه با توطئه‌های رنگارنگ دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی که برای انحراف فکری
و مفاسد اخلاقی و اجتماعی در محیط‌های‌آموزشی صورت می‌گیرد.
4 - انسجام دانش‌آموزان مسلمان و متعهد با ایجاد و گسترش انجمنهای اسلامی مدارس و
همگانی با نظام آموزش و پرورش برای ایجاد فضای مساعد‌آموزشی و پرورشی در محیط
مدارس و تشویق دانش‌آموزان مسلمان و متعهد به موفقیت در تحصیل علم و دروس مدرسه.
‌ماده 3) وظایف:
1 - تشکل انجمن اسلامی در مدارس بر اساس ماده 5 و هدایت و نظارت بر فعالیتهای
آنها.
2 - ارتقای سطح فکری و معنوی اعضای انجمن اسلامی.
3 - تلاش در جذب هر چه بیشتر دانش‌آموزان به مبانی مکتبی و اعتقادی.
4 - مبارزه سالم و هوشیارانه با توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی و مظاهر فساد
اخلاقی در مدارس.
5 - برنامه‌ریزی برای حضور دانش‌آموزان متعهد در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی متناسب
با معیارهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی.
6 - تلاش در جهت رشد علمی اعضای انجمن اسلامی.
7 - همفکری و همکاری با مسئولان وزارت آموزش و پرورش و مدیران مدارس به منظور نیل
به اهداف مقدس نظام تعلیم و تربیت اسلامی.
8 - ایجاد ارتباط با کارشناسان و اندیشمندان و دستگاه‌های ذیربط فرهنگی و تربیتی
به منظور استفاده از نقطه نظرات و جلب همکاری‌های ایشان با این‌نهاد.
‌ماده 4) ارگان:
1 - نماینده مقام معظم رهبری که بالاترین مقام اتحادیه می‌باشد نظارت عالیه بر این
نهاد از طریق ایشان اعمال می‌شود.
2 - کنگره که عالی‌ترین رکن تشکل دانش‌آموزی در اتحادیه است و متشکل از اعضای
منتخب انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان سراسر کشور می‌باشد،‌هر دو سال یکبار تشکیل و
ضمن استماع گزارش عملکرد دوره قبل، اعضای شورای مرکزی را انتخاب می‌کند.
3 - شورای مرکزی عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت و ارزیابی در
اتحادیه است و متشکل از 1 نفر به انتخاب نماینده مقام معظم‌رهبری، دبیر شورای عالی
جوانان، نماینده وزیر آموزش و پرورش، سرپرست اتحادیه و 5 نفر منتخبین کنگره که 2
نفر آنها از بین دانش‌آموزان انتخاب‌می‌شوند.
‌تبصره 1: تعیین صلاحیت نامزدهای (‌کاندیداها) شورای مرکزی و نظارت بر انتخابات
اعضای منتخب کنگره به عهده 3 نفر اعضای ردیفهای اول شورای‌مرکزی است.
‌تبصره 2: سرپرست اتحادیه که اجرای سیاستها و برنامه‌های شورای مرکزی را بر عهده
دارد از سوی شورای مرکزی انتخاب و حکم وی توسط نماینده‌مقام معظم رهبری و در غیاب
ایشان مرجعی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص می‌کند تنفیذ می‌شود.
‌تبصره 3: آیین‌نامه‌های داخلی و دستورالعملهای مورد نیاز برای اجرای وظایف
اتحادیه در چارچوب این اساسنامه به تصویب شورای مرکزی اتحادیه‌خواهد رسید.
‌تبصره 4: مؤسسات و نشریات وابسته به اتحادیه بنا به ضرورت، تشکیل و به ثبت می‌رسد
و مقررات داخلی آنها در چارچوب قانون تابع آیین‌نامه‌مصوب شورای مرکزی است.
‌ماده 5)
‌به منظور هماهنگی هر چه بیشتر اتحادیه با وزارت آموزش و پرورش به ویژه در مدارس و
گسترش همکاری‌های بین این دو سازمان، توافقنامه‌ای که به‌امضای وزیر آموزش و پرورش
و نماینده مقام معظم رهبری رسیده باشد ملاک عمل است.
‌بدیهی است این توافقنامه با عنایت به مفاد مندرج آن، نحوه و چگونگی فعالیت
اتحادیه در مدارس را مشخص می‌کند.
‌ماده 6)
‌این اساسنامه که دارای یک مقدمه، 6 ماده و 4 تبصره است در جلسه مورخ 74.4.6 شورای
مشترک به تصویب رسید و در جلسه 355 مورخ 74.5.3‌شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید و
تصویب شد.