نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه   رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»                                                               ۱ 

شماره۸۱۱۱۱هـ/ب                                   ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ موضوع: «آئین نامه اجرایی مواد (۵و۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به صدر ماده(۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها ـ مصوب۱۳۸۸ ـ «دولت مکلّف است با رعایت این قانون، قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند»، بنابراین، تبصره ذیل ماده(۴۴) مصوبه که مقرّر می دارد: «قیمت گذاری و تعیین ضوابط فروش انواع فرآورده های نفتی در تمام نقاط مرزی کشور توسط وزارت نفت انجام می گیرد» از حیث تفویض نمودن اختیارات قانونی دولت، صرفاً به وزارت نفت چون متضمّن تغییر مرجع تعیین و تصویب می باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد