سیاست نامگذاری خیابانها و اماکن عمومی و موسسات

سیاست‌ نامگذاری‌
خیابانها و اماکن‌ عمومی‌ و موسسات‌
(مصوب‌ یکصدوهفتادونهمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 4/11/67 شورایعالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌)

فصل‌ اول‌ :
شهرهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ظاهراً و باطناً باید هر یک‌ نمایانگر تاریخ‌ و
جغرافیای‌ تمدن‌ اسلامی‌ باشند و لذا مسوولان‌ نامگذاری‌ باید حتی‌ المقدور از
نام‌ شخصیتهای‌ بزرگ‌ فرهنگی‌ و ادبی‌ و علمی‌ در تاریخ‌ تمدن‌ اسلامی‌ و همچنین‌
از نام‌ شهرها و اماکن‌ شهرها و اماکن‌ مشهور در این‌ تمدن‌ استفاده‌ کنند. این‌
شخصیتها و شهرها و اماکن‌ باید در درجه‌ اول‌ مربوط‌ به‌ تاریخ‌ و جغرافیایی‌
ایران‌ و در درجه‌ دوم‌ مربوط‌ به‌ تاریخ‌ و جغرافیای‌ ایران‌ و در درجه‌ دوم‌
مربوط‌ به‌ تاریخ‌ و جغرافیای‌ سایر کشورهای‌ اسلامی‌ باشد. در این‌ راستا
توصیه‌ها اجمالاً عبارت‌ خواهد بود از:
1- در هنگام‌ نامگذاری‌ تناسب‌ اسم‌ و رسمی‌ رعایت‌ شود.
2 - از نامها و اسامی‌ مناسبی‌ که‌ باعث‌ انبساط‌ خاطر و تلطیف‌ اخلاقی‌ و عاطفی‌
مردم‌ می‌گردد استفاده‌ شود.
3 - از نام‌ شخصیتهای‌ سیاسی‌ و مردمی‌ هم‌ (غیر از علما و دانشمندان‌) در مواردی‌
می‌توان‌ استفاده‌ کرد.
4 - به‌ منظور ایجاد پیوندهای‌ سیاسی‌ و فرهنگی‌ با کشورهای‌ دیگر می‌توان‌ در
نامگذاری‌ اماکن‌ با نظر وزارت‌ امور خارجه‌ از نام‌ شخصیتهای‌ سیاسی‌ و مردمی‌
خارجی‌ یا اسامی‌ اماکن‌ خارجی‌ استفاده‌ کرد.
5- مغازه‌ها و شرکتها و مراکز کار و پیشه‌ خصوصی‌ باید از گذاشتن‌ اسامی‌ خارجی‌
جداً خودداری‌ کنند، مگر در موارد که‌ این‌ اسامی‌ به‌ منظور ایجاد پیوندهای‌
فرهنگی‌ و علمی‌ و سیاسی‌ انتخاب‌ شده‌ باشد.
6- در مورد تغییر نامهای‌ بی‌مسما و نامتناسب‌ موجود نیز لازم‌ است‌ شورایی‌ که‌
در فصل‌ دوم‌ معرفی‌ خواهد شد برنامه‌هایی‌ را تدارک‌ ببیند.
فصل‌ دوم‌ :
به‌ منظور اجرای‌ سیاست‌ نامگذاری‌ کشور و تهیه‌ آیین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ و همچنین‌
ایجاد هماهنگی‌ میان‌ کلیه‌ مراکز نامگذاری‌ در استانها و شهرهای‌ کشور شورایی‌
مرکزی‌ زیر نظر شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ با ترکیب‌ زیر و وظایف‌ بدین‌ شرح‌
تشکیل‌ شود.
یک‌ ـ شورای‌ مرکزی‌ نامگذاری‌ مرکب‌ خواهد بود از:
1ـ نماینده‌ نخست‌ وزیر، و نماینده‌ هر یک‌ از وزرای‌ عضو شورای‌ عالی‌ انقلاب‌
فرهنگی‌ و نماینده‌ وزیر کشور (این‌ نمایندگان‌ باید به‌ مسائل‌ فرهنگی‌ و
اجتماعی‌ و همچنین‌ به‌ تاریخ‌ و جغرافیای‌ اسلامی‌ آشنایی‌ داشته‌ و ارزش‌ و قدر
و اهمیت‌ نامگذاری‌ و ذوقی‌ که‌ باید در آن‌ بکار برده‌ شود آگاه‌ باشند).
2ـ سرپرست‌ سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور که‌ ریاست‌ شورا را نیز به‌ عهده‌ خواهد
داشت‌.
3ـ دو تن‌ از شخصیت‌های‌ فرهنگی‌ کشور، صاحب‌ نظر در زمینه‌های‌ ادبی‌ و تاریخی‌ و
جغرافیای‌ اسلامی‌ که‌ از سوی‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ انتخاب‌ خواهند شد.
(مدت‌ عضویت‌ ایشان‌ سه‌ سال‌ و انتخاب‌ مجدد ایشان‌ نیز بلامانع‌ خواهد بود).
دو ـ شورای‌ مرکزی‌ نامگذاری‌ براساس‌ توصیه‌های‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌
(در فصل‌ یک‌) سیاست‌های‌ نامگذاری‌ و آیین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ را تهیه‌ و تصویب‌
خواهد کرد. در هنگام‌ نامگذاری‌ اماکن‌ و مراکز و مؤسسات‌ زیر، لازم‌ است‌ که‌ از
مصوبات‌ شورایعالی‌ پیروی‌ شود:
استانها، مراکز استان‌، بندرها و جزیره‌ها و شهرستانها و بخشها، بزرگراهها،
خیابانها و بازارها و کوچه‌های‌ بزرگ‌، دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌، مدارس‌
و مهدکودکها، مؤسسات‌ تحقیقاتی‌ و مجامع‌ علمی‌ و فرهنگی‌، تالارهای‌ عمومی‌،
بیمارستانها و مراکز بهداشتی‌ و درمانی‌، سینماها و مراکز تفریحی‌ و پارکها و
میدانها و ترمینالها و فرودگاهها و ایستگاههای‌ راه‌آهن‌ و پالایشگاهها،
کارخانه‌های‌ بزرگ‌، بانکها و مراکز ورزشی‌ و باشگاهها.
سه‌ ـ شورای‌ مرکزی‌ پس‌ از تشکیل‌ موظف‌ است‌ که‌ سیاستها و ضوابط‌ و
آیین‌نامه‌های‌ لازم‌ را برای‌ نامگذاریها در ظرف‌ 6 ماه‌ تهیه‌ و به‌ ستادهای‌
اجرایی‌ و مراجع‌ ذیربط‌ در وزارتخانه‌ها و ارگانها ابلاغ‌ نماید.