اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا

اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی
بوعلی سینا

مصوب پانصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 06/11/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شرح:
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 554 مورخ 6/11/83 اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی
بوعلی سینا را به این شرح تصویب کرد:

فصل اول: مقدمه و کلیات
ماده 1ـ به منظور شناخت و معرفی شخصیت و آثار بوعلی‌سینا نابغه و فیلسوف بزرگ مشرق
زمین و تکریم و بزرگداشت مقام جهانی وی و نیز تشویق محققان و پژوهشگران داخلی و
خارجی برای خلق آثار برجسته، و نیز گسترش فعالیت‌ها و خدمات علمی و فرهنگی، بنیاد
بوعلی‌سینا که در این اساسنامه «بنیاد» نامیده می‌شود به صورت مؤسسه غیردولتی و
غیرانتفاعی تشکیل می‌گردد.
ماده 2ـ بنیاد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق این اساسنامه و
قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود.
ماده 3ـ تابعیت بنیاد ایرانی است و مرکز آن در شهر همدان می‌باشد و در صورت تصویب
هیأت امنا می‌تواند در سایر نقاط داخل و خارج از کشور دفتر یا نمایندگی ایجاد ویا
نسبت به انحلال و تعطیلی آنها اقدام نماید.
ماده 4ـ مدت فعالیت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می‌باشد.

فصل دوم: اهداف و وظایف
ماده‌5ـ اهداف:
1ـ شناخت و بزرگداشت مقام و شخصیت علمی و فرهنگی ابوعلی سینا
2ـ معرفی آثار، رساله‌ها و کتابهای ابوعلی سینا
3ـ معرفی و بزرگداشت عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
ماده 6ـ وظایف:
1ـ جلب مشارکت مراکز دولتی و غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و
دریافت هدایای نقدی و غیرنقدی، اعم از کتاب، اسناد، مدارک، اموال، املاک و… و
استفاده از آن برای پیشبرد هدف‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی بنیاد.
2ـ تهیه، تدوین و انتشار کتاب‌های مرجع، دانشنامه‌ها، اطلسها، فیلم‌ها، لوح های
فشرده و دیگر آثار مرتبط با بوعلی‌سینا .
3ـ حمایت از پژوهش‌های بوعلی شناسی اعم از کتاب، مقالات و پایان‌نامه‌های تحصیلی و
اعطای راتبة ( بورس‌های) تحصیلی و نیز جوایز تشویقی مقطعی یا سالانه به آثار
برگزیده در این زمینه و فعالیت‌های مهم و پیشرفته علمی و فرهنگی
4ـ تأسیس «گنجینه بوعلی‌سینا شناسی» از طریق گردآوری آثار و مجموعه‌های مختلف
داخلی و خارجی در ارتباط با بوعلی‌سینا و تمهید شرایط و امکانات برای بهره‌برداری
عمومی.
5ـ تأسیس کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد بوعلی سینا از طریق گردآوری آثار هنری و
پژوهش‌های خطی و چاپی.
6ـ همکاری و تعامل با مراکز و مؤسسات بوعلی سینا شناسی اعم از داخلی و خارجی و
ارایه مشاوره و انجام مشارکت یا مباشرت در ارایه خدمات علمی، فرهنگی و پژوهشی
مرتبط با بوعلی‌سینا.
7ـ ایجاد بانک اطلاعاتی مورد نیاز و پایگاه اطلاع رسانی رایانه‌ای بوعلی ‌سینا
شناسی.
8ـ برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، مسابقات، سمینارها، گردش‌های علمی، کلاس‌های
آموزشی و برنامه های تبلیغی مرتبط با بوعلی‌سینا شناسی .
9ـ نظارت عملی و اجرایی بر حسن ادارة مجموعة آرامگاه بوعلی سینا.
10ـ ایجاد فضاهای کالبدی و تأسیسات زیربنایی به منظور ارایه خدمات علمی، فرهنگی و
هنری در چارچوب وظایف بنیاد.
ماده 7ـ بنیاد می‌تواند با تصویب هیأت امنا و براساس قوانین ومقررات مربوط نسبت به
تشکیل مؤسسات آموزش عالی،مؤسسات و شرکت‌های ارایه خدمات تخصصی، مطالعاتی، آموزشی و
مشاوره‌ا‌ی در زمینه‌های مختلف علمی و فرهنگی مرتبط با وظایف بنیاد و همچنین تشکیل
گروه‌های پژوهشی، فرهنگی و علمی در زمینه‌های مورد نیاز بنیاد اقدام نماید.

فصل سوم: ارکان وتشکیلات
ماده 8ـ ارکان بنیاد عبارتند از:
1ـ هیأت امنا
2ـ رئیس بنیاد
ماده 9ـ اعضای هیأت امنا بنیاد عبارتند از:
1ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیأت امنا)
2ـ رئیس فرهنگستان علوم
3ـ رئیس فرهنگستان علوم پزشکی
4ـ رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
5ـ رئیس بنیاد ایران شناسی
6ـ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
7ـ استاندار همدان
8ـ نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)
9ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
10ـ رئیس بنیاد (دبیر هیأت امنا)
11ـ سه نفر از صاحب نظران به انتخاب و معرفی استاندار همدان و تأیید رئیس هیأت
امنا که برای مدت 3 سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده 10ـ وظایف هیأت امنا
1ـ تعیین راهبردها، سیاست‌ها، خط مشی و حدود فعالیت بنیاد
2ـ تصویب آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی
3ـ تصویب برنامه‌های کلان اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و همچنین حسابهای
سالیانه بنیاد
4ـ نظارت عالی بر فعالیت‌های بنیاد براساس برنامه‌های اعلامی هیأت مدیره
5ـ تصویب سازمان اداری بنیاد براساس ضوابط و مقررات مربوط
ماده 11ـ جلسات هیأت امنا به صورت سالیانه تشکیل می‌شود . در موارد خاص جلسه فوق
العاده به دعوت رئیس هیأت امنا یا رئیس هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.
تبصره 1: جلسات هیأت امنا با شرکت حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن
نیز با اکثریت آرای حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2: ابلاغ تصمیمات هیأت امنا توسط دبیر آن انجام می‌شود.
ماده 12ـ رئیس بنیاد به عنوان بالاترین مقام اجرایی بنیاد به پیشنهاد هیأت امنا و
با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع
است.
تبصره 1: عزل رئیس بنیاد به پیشنهاد رئیس هیأت امنا و تصویب هیأت امنا امکان‌پذیر
است

ماده 13ـ وظایف و اختیارات رئیس بنیاد با رعایت قوانین و مقررات مربوط عبارتند از:
1ـ اجرای کلیه مصوبات و وظایف تفویضی و محوله از طرف هیأت امنا
2ـ اداره امور جاری بنیاد
3ـ تهیه و ارائه گزارشهای مالی سالانه
4ـ تهیه و ارائه سازمان و نمودار تشکیلاتی بنیاد به هیأت امنا
5ـ پیشنهاد بودجه سالانه بنیاد برای تصویب به هیأت امنا
6ـ تهیه و تدوین برنامه‌های میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت بنیاد و ارائه آن به
هیأت امنا
7ـ ایجاد واحدهای اداری و سازمانی براساس تشکیلات مصوب و همچنین عزل و نصب مدیران
و کارکنان بنیاد
8ـ برنامه‌ریزی برای جلب مشارکت‌های مردمی و نهادهای مدنی داخلی و خارجی
9ـ خرید، احداث، فروش، اجاره و بهره برداری از اموال و دارایی‌های بنیاد و انجام
سایر معاملات مرتبط با وظایف بنیاد براساس آیین نامه‌های مالی و معاملاتی
10ـ امضای کلیه مکاتبات با اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی داخلی و خارجی
11ـ افتتاح حساب به نام بنیاد نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری
12ـ پیشنهاد اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و انجام آن
مطابق آیین‌نامه‌های مصوب
13ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از حقوق بنیاد یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم
از حقوقی و کیفری و تعیین وکیل دادگستری .
تبصره 1: قراردادها و اسناد مالی و تعهدآور بنیاد با امضای رئیس بنیاد، مسئول مالی
و مهر بنیاد معتبر خواهد بود.
ماده 14ـ بازرس برای مدت دو سال به انتخاب هیأت امنا و ابلاغ رئیس هیأت امنا منصوب
می‌شود.
ماده 15ـ وظایف بازرس قانونی عبارت است از:
1ـ تهیه و ارائه گزارش‌های مالی به هیأت امنا
2ـ تهیه گزارش عملکرد و اعلام مواردی که خلاف مصوبات و مقررات بنیاد عمل شده است و
ارائه آن به هیأت امنا
تبصره 1: انجام وظایف بازرس باید به گونه‌ای باشد که مانع فعالیت‌های جاری بنیاد
نشود.

فصل چهارم: امور مالی
ماده 16ـ منابع مالی بنیاد عبارتند از:
1ـ اعتباراتی که همه ساله تحت عنوان کمک به بنیاد در بودجه سالانه دولت و
دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط منظور می‌شود .
2ـ هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های دولتی و غیردولتی
3ـ دریافت تسهیلات و هدایا به صورت ریالی و ارزی از منابع داخلی و خارجی که با
تأیید هیأت امنا صورت می گیرد.
4ـ درآمدهای ناشی از فعالیت‌ها و خدماتی که بنیاد ارائه می نماید .

فصل پنجم: سایر مقررات
ماده 17ـ در صورتی که بنیاد به هر دلیل قادر به ادامه کار و انجام وظایف نباشد با
تصویب دو سوم اعضای هیأت امنا، فعالیت آن برای مدت معین و یا برای همیشه متوقف
می‌شود در این شرایط هیأت امنا با تعیین 3 نفر عضو از میان خود یا خارج از بنیاد
به عنوان هیأت تسویه ، آنها را مأمور خواهد کرد تا به حساب‌های بنیاد رسیدگی کنند
و پس از دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها و تعیین دارایی‌های مسلم، اعم از منقول و
غیرمنقول، باقی مانده را با اجازه و تصویب هیأت امنا به اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسلامی و یا هر سازمان دولتی که مورد تأیید هیأت امنا می‌باشد واگذار نماید.
ماده 18ـ هرگونه تغییر در این اساسنامه پس از پیشنهاد هیأت امنا و تصویب شورای
فرهنگ عمومی انجام می‌شود.
این اساسنامه در 5 فصل و 18 ماده و 5 تبصره در جلسه 554 مورخ 6/11/83 شورای عالی
انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.