اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه ای

اساسنامه بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای

مصوب پانصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 09/03/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شرح:
مقدمه:
بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای به لحاظ تأثیرگذاری خود در زمینه فرهنگ‌سازی، رشد و
تکوین شخصیت فرهنگی و علمی و ایفای نقش‌های آموزشی و کمک آموزشی و همچنین پر کردن
بخشی از اوقات فراغت گروه‌های سنی مختلف جامعه از جایگاه ویژه‌ای و مهمی برخوردار
می‌باشند. بنا به اهمیت مزبور، توجه بیش از پیش به برنامه‌ریزی برای تولید محصولات
فرهنگی جدید (همچون بازی‌های رایانه‌ای مناسب) و اهتمام ویژه به امر نخبگان جهت
شناسایی و ساماندهی آنان به منظور بهره‌گیری بهتر از این قشر ممتاز از ضرورت
بالایی برخوردار است.
بر اساس این ضرورت، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای برنامه‌ریزی و حمایت از
فعالیت‌های مرتبط در تمامی زمینه‌های فرهنگی، هنری و فنی صنعت بازی‌های ویدئویی و
رایانه‌ای، زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهداف و ارکان زیر تأسیس
می‌گردد.

ماده 1 ـ نام و نوع بنیاد:
«بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای» زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که به
اختصار در این اساسنامه « بنیاد» نامیده می‌شود. این بنیاد مؤسسه‌ای فرهنگی، هنری،
غیرانتفاعی، غیردولتی و ایرانی است که شخصیت حقوقی مستقل دارد و مرکز اصلی آن در
شهر تهران است.

ماده 2 ـ اهداف تأسیس بنیاد:
1. تبیین، تقویت و ترویج مبانی فرهنگی و هویت اسلامی ـ ایرانی از طریق این صنعت با
نگاه ویژه به کودکان و نوجوانان
2. حمایت کامل از ظرفیت‌های موجود این صنعت در کشور با رویکرد بومی‌سازی و تقویت
تولیدات داخلی
3. حمایت و نظارت بر گسترش فرآیند تولید، تأمین، واردات، صادرات، آماده سازی،
تکثیر و توزیع انواع بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای.
4. تلاش در جهت تولید و تأمین دانش فنی و نیز امکانات و تجهیزات وابسته به آن در
تمامی حوزه‌ها و قالب متفاوت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری.

ماده 3 ـ وظایف بنیاد:
1. تهیه و تنظیم راهبردها و سیاست‌ها در زمینه بازی‌ها رایانه‌ای جهت ارائه به
شورای عالی انقلاب فرهنگی
2. برنامه‌ریزی و طراحی کلان در زمینه این بازی‌ها در ابعاد مختلف تفریحی، آموزشی
و کمک آموزشی
3. تدوین سیاست‌های حمایتی و تشویقی در زمینه تهیه، تولید، واردات، صادرات و توزیع
بازی‌های رایانه‌ای توسط بنیاد و بخش خصوصی به منظور ارائه به شورای عالی انقلاب
فرهنگی و تعریف سیاست های مناسب برای مقابله با بازیهای مضر و مخرب
4. استفاده از ظرفیت‌های داخل و خارج از کشور به منظور رشد و ارتقاء صنعت بازی‌های
ویدئویی و رایانه‌ای
5. تدوین استانداردهای لازم جهت بررسی کمی و کیفی واردات و صادرات محصولات
بازی‌های رایانه‌ای
6. تلاش در راستای تأمین حقوق مادی و معنوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بازی‌های
رایانه‌ای
7. برنامه‌ریزی و حمایت از اجرای دوره‌های آموزشی و پژوهشی موردنیاز با هدف تقویت
مبانی نظری، علمی و کاربردی اسلامی و ایرانی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای
8. ایجاد زمینه برای رشد و شکوفایی خلاقیت‌های جوانان در صنعت سرگرمی و بازی
9. برگزاری، حمایت و شرکت در همایش‌ها، جشنواره‌ها و بازی‌های ملی، منطقه‌ای و
جهانی
10. ایجاد زمینه جهت رقابت‌های علمی، فنی، فرهنگی و هنری میان دست‌اندرکاران فعال
در صنعت سرگرمی و بازی به منظور ارتقا و رشد کمی و کیفی این صنعت
11. تلاش در جهت توسعه همکاری‌های بین‌المللی به ویژه با کشورهای اسلامی در زمینه
صنعت بازی‌های رایانه‌ای

ماده 4 ـ ارکان بنیاد:
ارکان بنیاد به شرح زیر می‌باشد:
الف: هیئت امنا
ب: هیئت مدیره
ج: مدیرعامل
د : بازرس

ماده 5 ـ هیئت امنا:
هیئت امنای بنیاد متشکل از هفت نفر است که عبارتند از:
1. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیئت امناء)
2. معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
3. معاون ذیربط سازمان صداوسیما
4. رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
5. معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش
6. معاون ذیربط سازمان تبلیغات اسلامی
7. دبیر شورای عالی اطلاع رسانی
8. یک نفر کارشناس فرهنگی ـ هنری آشنا به بازی‌های رایانه‌ای به انتخاب شورای هنر
9. یک نفر متخصص در بازی‌های رایانه‌ای به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
تبصره : اعضای هیئت امنا به مدت سه سال و با پیشنهاد بالاترین رده سازمانی ذیربط و
با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می‌گردند.

ماده 6 ـ وظایف و اختیارات هیئت امنا:
1. تدوین و تصویب خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و راهبردها و برنامه‌های کلان بنیاد در
چارچوب اهداف و وظایف مصّرح در این اساسنامه
2. بررسی و اعلام نظر در مورد گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرس درباره فعالیت‌های
بنیاد و تصویب آن
3. بررسی حساب‌های نهایی و ترازنامه بنیاد بر اساس گزارش هیئت مدیره و بازرس و
اتخاذ تصمیم نسبت به آنها
4. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه بنیاد
5. تعیین و تصویب حقوق و مزایا و یا حق حضور در جلسات اعضای هیئت مدیره و حقوق و
مزایای مدیرعامل و حق‌الزحمه بازرس
6. بررسی و تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص ایجاد شعبه یا شرکت وابسته به بنیاد
در داخل یا خارج از کشور
7. تصویب دستورالعملها، آیین نامه‌ها و شرح وظایف هیأت مدیره و مدیر عامل و
آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، بودجه سالیانه و تشکیلات بنیاد
8. پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد اساسنامه جهت تصویب در شورای عالی انقلاب
فرهنگی

ماده 7 ـ هیئت مدیره :
هیئت مدیره بنیاد مرکب از پنج نفر است (3 نفر عضو موظف و 2 نفر عضو غیرموظف) که به
پیشنهاد رئیس هیئت امناء و تصویب هیئت امناء انتخاب می‌شوند.
تبصره 1: اعضا هیئت مدیره در نخستین نشست رسمی از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس
هیئت مدیره به مدت 3 سال تعیین خواهند کرد.
تبصره 2: انتخاب یک فرد به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و نیز انتخاب مجدد
آنها بلامانع می‌باشد
تبصره 3: رئیس هیئت امناء حکم اعضای هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره را صادر می‌کند.

ماده 8 ـ مدیر عامل:
مدیر عامل از بین اعضای هیأت مدیره و به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت امناء
برای مدت 3 سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره ـ رئیس هیأت امناء حکم مدیر عامل را صادر می‌کند.

ماده 9 ـ منابع و داراییهای بنیاد:
منابع مالی و داراییهای بنیاد به شرح زیر تأمین می‌شود:
1. کمک‌های دولت و سازمانهای عمومی
2. اموال منقول، غیرمنقول، وجوه نقدی و هدایا .
3. درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات در چارچوب اهداف و وظائف بنیاد و نیز
وجوه حاصله از محل انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی.


ماده 10ـ انحلال بنیاد:
انحلال بنیاد با پیشنهاد هیأت امناء و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در
صورت انحلال کلیه اموال و دارایی‌های بنیاد زیر نظر هیأت تسویه منتخب وزیر فرهنگ و
ارشاد اسلامی به وزارت مذکور منتقل خواهد شد.
ماده 11 ـ این مصوبه در 11 ماده و چهار تبصره در جلسه 584 مورخ 9/3/85 به تصویب
شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید