ابطال بخشامه شماره 100/710/296 مورخ 23/10/1376 وزارت آموزش و پرورش

ابطال
بخشامه شماره 100/710/296 مورخ 23/10/1376 وزارت آموزش و پرورش

تاریخ: 4/3/1382 شماره دادنامه: 92 کلاسه پرونده: 100/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم شهلا شادمان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشامه شماره 296/710/100 مورخ 23/10/1376 وزارت
آموزش و پرورش.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، مدت 4 سال است در پست فعلی در آموزش و
پرورش خدمت کرده‎ام ولی حالا بعلت مشکلات عدیده جسمی و تایید کمیسیون پزشکی قادر
به ادامه خدمت در این پست نمی‎باشم. با توجه به اینکه می‎توانم در سایر رسته‎ها
خدمت کنم اما بخشنامه مورد شکایت مانع است و از این نظر مغایر با آزادی انسانها
می‎باشد لذا درخواست ابطال آنرا دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین
دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و
پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات
دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود
اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه
اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه 296/710/100 مورخ 23/10/1376 وزارت آموزش و پرورش
متضمن عنوان علل و جهات فوق‎الذکر نیست. بنابراین قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت
عمومی دیوان نمی‎باشد.