حذف تبصره (۴) بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴

شماره۱۱۸۱۱/ت۵۵۱۸۳هـ                                ۱۳۹۷/۲/۸

حذف تبصره (۴) بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ

مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط­زیست

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۷۶۳۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۴) بند (۱) تصویب­نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ موضوع اصلاح تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن حذف می­ شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری