نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها

‌نظارت بر
نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها
1361.12.04 - 60566 - 1361.12.09 - 1111
&‌سازمانهای دولتی - فرهنگ و هنر - کیفری - نظام پزشکی
&‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1361.12.4 بنا به پیشنهاد شماره 62.3422 مورخ 1361.8.8
وزارت ارشاد اسلامی، آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید‌ویدیو و صدور پروانه
نمایش آنها را به شرح زیر تصویب نمودند.
‌ماده 1 ـ مقصود از فیلم و نوار ویدیو در این آیین‌نامه هرگونه فیلم، نوار ویدیو و
اسلاید به اندازه‌های مختلف و زمان‌های کوتاه، متوسط و طولانی اعم از‌داستانی،
مستند و آموزشی می‌باشد.
‌ماده 2 ـ کلیه فیلم‌ها و نوارهای ویدیو که در سینماها یا سالن‌های عمومی به نمایش
گذاشته می‌شود و یا به هر نحو در معرفی استفاده از عموم قرار می‌گیرد باید‌دارای
پروانه نمایش فیلم از اداره کل نظارت و نمایش وزارت ارشاد اسلامی می‌باشد و در
صورت تخلف به درخواست وزارت ارشاد یا ادارات تابعه در‌شهرستان‌ها از طریق نیروهای
انتظامی جمهوری ایلامی از نمایش آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
‌ماده 3 - نمایش هرگونه فیلم در سینماها و سالن‌های عمومی و عرضه یا فروش آنها در
بازار فروش که نهایتاً متضمن نکات مشروحه زیر باشد در سراسر کشور‌ممنوع است.
1 ـ انکار یا سست کردن اصل توحید و دیگر اصول دین مقدس اسلام و یا اهانت به آنها
به هر شکل و طریق که باشد.
2 ـ نفی یا تحریف و یا مخدوش کردن فروع‌دین مقدس اسلام.
‌تبصره: تشخیص موارد مربوط به بندهای 1 و 2 با روحانی عضو هیأت نظارت می‌باشد.
3 ـ اهانت مستقیم و یا غیر مستقیم به پیامبران الهی و ائمه معصومین علیهم‌السلام و
مقام رهبری (‌ولی فقیه) یا شورای رهبری و مجتهدان جامع‌الشرایط.
4 ـ هتک حرمت مقدسین و مقدسات اسلامی و سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی.
5 ـ نفی برابری انسان‌ها از هر رنگ و نژاد و زبان و قوم و انکار ملاک برتری که
تقوی است و تحریک اختلاف نژادی و قومی و یا استهزا و تمسخر آنها.
6 ـ نفی یا مخدوش نمودن ارزش والای انسان
‌تبصره: هیأت نظارت موظف است ضوابط نحوه حضور زن را به طوری که با کرامت انسانی زن
مغایرت نداشته باشد با توجه به ضوابط شرعی در کلیه فیلم‌ها‌اعم از ایرانی و خارجی
را تعیین و در اختیار سازندگان داخلی و واردکنندگان فیلم‌های خارجی قرار دهد.
7 ـ اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشا.
8 ـ تشویق و ترغیب و یا آموزش اعتیادهای مضر و خطرناک و راه‌های کسب درآمد از طرق
نامشروع مانند قاچاق و غیره.
9 ـ کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی بیگانگان که مغایر با سیاست نه شرقی
نه غربی جمهوری اسلامی ایران است.
‌تبصره: فیلم‌هایی که متضمن آشنا کردن بیننده به آداب، رسوم و فنون اقوام، ادبیات،
هنر و صنایع ملت‌ها و محیط‌های مختلف طبیعی، جغرافیایی و علوم انسانی‌و تکنیک‌های
گوناگون فیلم‌سازی و یا تقویت‌کننده قوه تفکر و سرگرم کننده و یا آموزنده و نظایر
اینها باشد به شرطی که از اهداف استثماری و استعماری پیروی‌نکنند می‌توانند پروانه
نمایش دریافت دارند.
10 ـ بیان و یا عنوان هرگونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور بوده و مورد سو
استفاده بیگانگان قرار گیرد.
11 ـ نشان دادن صحنه‌هایی از جزییات قتل و جنایت و شکنجه و آزار به نحویی که موجب
ناراحتی بیننده یا بدآموزی گردد.
‌تبصره: فیلم‌های علمی، آموزشی و پژوهشی می‌تواند در محل‌های خاص و جهت تماشاگران
مخصوص به معرفی نمایش گذاشته شوند.
12 ـ بیان حقایق تاریخی و جغرافیایی به نحوی که موجب گمراهی بیننده شود.
13 ـ نشان دادن تصاویر و اصوات ناهنجار اعم از آن که ناشی از نقص فنی یا غیر آن
باشد به نحوی که سلامت تماشاگر را به خطر اندازد.
14 ـ نمایش فیلم‌هایی که از ارزش تکنیکی و یا هنری نازلی برخوردار بوده و یا ذوق و
سلیقه و پسند تماشاگران را به انحطاط و ابتذال بکشد.
‌ماده 4 ـ صدور فیلم‌های ایرانی به کشورهای دیگر به منظور فروش یا اجاره و یا شرکت
در فستیوال مستلزم صدور پروانه مخصوص می‌باشد.
‌ماده 5 ـ جهت بررسی و اظهارنظر در مورد نمایش هرگونه فیلم و صدور پروانه نمایش یا
درنظر گرفتن مقررات این آیین‌نامه هیأتی متشکل از افراد زیر با توجه به‌رعایت
تخصص‌ها و اطلاعات لازم پیرامون فیلم و سینما به پیشنهاد حوزه معاونت سینمایی و
تصویب وزیر ارشاد اسلامی از بین افراد زیر تعیین و به نام هیأت‌نظارت تشکیل
می‌گردد.
1 ـ یک نفر روحانی آشنا به مسایل هنری.
2 ـ سه نفر دارای بینش سیاسی، اجتماعی اسلامی و آشنا به مسایل فیلم و سینما.
3 ـ یک نفر کارشناس امور فیلم و سینمای داخلی و خارجی.
‌تبصره: یک نفر از اداره کل نظارت و نمایش سمت دبیری هیأت را به عهده خواهد داشت.
‌ماده 6 ـ رسمیت جلسه و نحوه رأی‌گیری و اعتبار آن توسط آیین‌نامه داخلی به وسیله
هیأت تهیه و تنظیم و با تصویب وزیر ارشاد به مرحله اجرا در خواهد آمد.
‌ماده 7 ـ هیأت نظارت در صورت لزوم می‌تواند از کارشناسان متخصص رشته‌های مختلف
مربوط به موضوع فیلم برای مشاوره از آنان دعوت به عمل آورد.
‌ماده 8 ـ در صورتی که حذف یا تغییرات در فیلم یا قسمتی از آن که مغایر مفاد این
آیین‌نامه تشخیص داده شده لطمه‌ای به محتوا و تکنیک فیلم مذکور پس از‌اصلاح
قسمت‌های مورد نظر می‌تواند پروانه نمایش دریافت نماید.
‌ماده 9 ـ در صورتی که فیلمی طبق این آیین‌نامه موفق به اخذ پروانه نمایش نگردد و
متقاضی نسبت به رأی صادره معترض باشد می‌تواند تقاضای بازبینی مجدد‌را توسط شورای
عالی نظارت بنماید. فیلم‌هایی می‌توانند در شورای عالی نظارت مطرح گردند که در
هیأت نظارت به اتفاق آرا مردود شناخته نشده باشند.
‌تبصره 1: دارنده فیلم‌های ایرانی بعد از اصلاح فیلم خود می‌توانند تقاضای بازبینی
در هیأت نظارت را بنماید.
‌تبصره 2: در صورتی که فیلم از لحاظ شرایط و مقتضیات زمان مردود شناخته شود دارنده
فیلم می‌تواند پس از کسب اطلاع از اداره نظارت و نمایش مبنی بر رفع‌موجبات عدم
صدور پروانه فیلم خود را برای بازبینی مجدد ارایه نماید.
‌ماده 10 ـ اعضای شورای عالی نظارت از افراد زیر با حکم وزیر ارشاد اسلامی تعیین
می‌شوند.
1 ـ معاونت سینمایی وزارت ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار ایشان.
2 ـ یک نفر نماینده به معرفی وزیر کشور و تأیید وزیر ارشاد اسلامی.
3 ـ یک نفر نماینده به معرفی شورای عالی تبلیغات و تأیید وزیر ارشاد اسلامی.
4 ـ رییس شورای بازبینی بدون حق رأی و به عنوان پاسخگوی مسایل شورای بازبینی در
جلسات شرکت می‌کند.
‌تبصره 1: شورای عالی نظارت می‌تواند در کلیه احکام صادره توسط هیأت نظارت
تجدیدنظر نماید.
‌تبصره 2: رأی شورای عالی نظارت قطعی است.
‌تبصره 3: شورای عالی نظارت در صورت لزوم می‌تواند از صاحب‌نظران جهت مشاوره دعوت
به عمل آورد.
‌تبصره 4: مدیر کل اداره کل نظارت و نمایش سمت دبیری شورای عالی را به عهده خواهد
داشت.
‌تبصره 5: در صورتی که حضور نمایندگانی از نهادها و ارگان‌های دولتی در جلسه
بازبینی مورد نیاز باشد با دعوت قبلی از طرف وزیر ارشاد اسلامی نهاد مربوطه‌موظف
به معرفی نماینده خود می‌باشد.
‌ماده 11 ـ مدت اعتبار پروانه نمایش فیلم از تاریخ صدور دو سال است فیلم برای
تمدید اعتبار پروانه به ترتیب مذکور در این آیین‌نامه باید مورد تصویب مجدد‌قرار
گیرد.
‌ماده 12 ـ پروانه نمایش فیلم برای تمام نقاط کشور معتبر خواهد بود به استثنای
نقاطی که در پروانه نمایش قید می‌گردد.
‌ماده 13 ـ متقاضی پروانه نمایش فیلم باید کلیه اطلاعات و مشخصات مربوط به فیلم
مورد تقاضا را در پرسش‌نامه‌هایی که از طرف اداره کل نظارت و نمایش در‌اختیار او
گذاشته می‌شود قید کرده و همراه با نسخه کامل فیلم (‌دوبله فارسی و یا زبان اصلی)
را به اداره کل نظارت و نمایش ارایه نماید.
‌ماده 14 ـ شماره و تاریخ صدور پروانه نمایش فیلم در مورد فیلم‌هایی که نشان داده
می‌شود اعم از فیلم‌های ساخت داخل یا خارج باید روی فیلم و همراه عنوان‌آن به طور
خوانا نوشته و با صدای واضح و رسا گفته شود.
‌ماده 15 ـ فیلم‌های کوتاهی که جهت معرفی فیلم‌های پروانه‌دار در سینماها و
سالن‌های عمومی به نمایش گذاشته می‌شوند باید دارای مجوز لازم از اداره کل‌نظارت و
نمایش باشند.
‌ماده 16 ـ هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از اداره کل نظارت و نمایش وزارت ارشاد
اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید و ویدیو بنماید و یا برای تقاضای‌صدور
پروانه به تقلب و فریب متشبث شود و یا اطلاعات و مدارک مرهوم یا مجهول عنوان کند و
یا در موقع نمایش فیلم خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا‌الحاق و افزودن صحنه‌هایی
که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذی‌صلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه‌هایی
از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه‌نمایش خود از متن خارج کرده و این صحنه‌ها
را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند و به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی
از انجام در اجرای مقررات‌این آیین‌نامه تخلف نمایند گذشته از این که برای تخلف در
هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می‌شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم
و در‌صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده
فیلم لغو خواهد شد.
‌ماده 17 ـ هرگونه پروانه نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو که تا تاریخ تصویب این
آیین‌نامه صادر شده باشد تا پایان مدت معتبر است.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر