اصلاح تصویب نامه شماره ۴۹۷۵۰/ت۵۵۵۵۸هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۷

اصلاح تصویب نامه شماره ۴۹۷۵۰/ت۵۵۵۵۸هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشورـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۴ به پیشنهاد شماره ۳۶۵۶۴/۶۸۴۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب نامه شماره ۴۹۷۵۰/ت۵۵۵۵۸هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱، به شرح زیر اصلاح می شود:

الف ـ بند (۲) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

۲ـ بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام های سررسیدشده خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اصل تسهیلات دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال کنند.

ب ـ بند (۶) حذف می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری