مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر میرجاوه (کاهش حریم شهر)

مصوبه شورای  عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر میرجاوه (کاهش حریم شهر)

«شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر میرجاوه (کاهش حریم شهر)، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را به تصویب نهایی رساند. ضمناً به آگاهی می رساند، کلیه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرحهای جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir  بارگذاری می گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی