مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح پیاده راه ادامه خیابان قارن شهر ساری

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح پیاده راه

 ادامه خیابان قارن شهر ساری

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران

معاون محترم وزیر و مدیرعامل محترم شرکت بازآفرینی شهری ایران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ خود ضمن استماع گزارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری (دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی) پیرامون مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ کمیسیون ماده ۵ شهر ساری در خصوص بازگشایی طرح پیاده راه ادامه خیابان قارن به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ با عنایت به مغایرت صریح طرح پیاده راه ادامه خیابان قارن با ضوابط و معیارهای فرادستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تاثیر آن در تخریب بافت تاریخی ارزشمند و تاب دار موجود، ضمن لغو مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ کمیسیون ماده ۵ شهر ساری و تأکید بر رویکرد بازآفرینی شهری متضمن حفظ ارزش های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهر و حفاظت از بافت تاریخی شهر ساری مقرر نمود؛ طرح ارائه شده مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد.  

  ۲ـ با عنایت به ابلاغ محدوده تاریخی ۱۶۸ شهر کشور (مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۷ شورای عالی) به منظور هماهنگی طرحهای مصوب و در دست تهیه در بافت های تاریخی با «رویکردهای کلی حفاظت و احیاء بافت های تاریخی» (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ شورای عالی) و هماهنگی ضوابط و مقررات ملاک عمل در بافت های مذکور با ضوابط عمومی حفاظت از بافت های تاریخی کشور همچنین با عنایت به تأکید مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری به لزوم تغییر رویکرد از فرسودگی به بافت ارزشمند تاریخی، فرهنگی و تأکید بر «مفهوم بازآفرینی شهری» ضروری است شرکت بازآفرینی شهری با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری هماهنگی لازم را جهت ارتقاء کیفیت بافت ها و مراکز تاریخی، فرهنگی شهرها  انجام دهد .

۳ـ معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تدابیر لازم جهت پایبندی هر چه بیشتر مهندسین مشاور عهده دار تهیه طرح ها، نسبت به اصول مبنایی، را با همکاری جامعه مهندسان مشاور و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز اتخاذ نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی