تصویب نامه در خصوص تعیین حد مجاز انتشار آلاینده های هوا وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست

تصویب نامه در خصوص تعیین حد مجاز انتشار آلاینده های هوا

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره ۴۹۱۰۱ـ۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ سازمان حفاظت محیط زیست و به استـناد تبصره (۳) مـاده (۱۲) قانون هـوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ـ تصویب کرد:

۱ ـ حدمجاز انتشار آلاینده های هوا به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.

۲ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، حدود جدید را با توجه به شرایط اقلیمی به صورت منطقه بندی ارایه کند.

۳ـ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۹۵۰۵/ت۴۹۰۶۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۱ می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

حدود مجاز انتشارآلاینده های هوا در صنایع: صنعت سیمان

ـ معیار (استاندارد) درجه یک در مورد  واحدهای جدید (حداکثر ۱۵ سال)  و واحدهایی اعمال می­شود که استقرار آن­ها با ضوابط استقرار مصوب ۱۳۹۰/۴/۱۵ مغایرت داشته باشد.

ـ معیار (استاندارد) درجه دو در مورد واحدهایی اعمال می­شود که استقرار آنها با ضوابط یادشده مطابقت دارد.

ـ در صورت استفاده از زغال سنگ به عنوان سوخت mg/Nm۳   ۲۰۰ به حد مجاز آلاینده­های NOX ، SO۲  اضافه می­شود. این موضوع برای کلیه صنایع اعمال می­شود.

ـ علت انتخاب واحد mg/Nm۳ در این معیار (استاندارد)، بهنجار (نرمال) نمودن شرایط دما و فشار است.

حدود مجاز انتشارآلاینده های هوا در صنایع: کارخانجات صنایع فولاد و ذوب آهن

ـ معیارها (استانداردها) برای انواع زباله­سوز با ظرفیت­های متفاوت اعمال می­شود.

حدود مجاز انتشار آلاینده­های هوا در صنایع: نیروگاه­ها

٭ ـ در صنایعی که از گاز فرآیندی به عنوان منبع سوخت استفاده می­کنند، حدود مجاز برای
دو عامل (پارامتر) NOX و SO۲ مطابق جدول فوق به­ مدت دو سال از زمان ابلاغ مصوبه مورد قبول است. پس از مدت مذکور صنایع موظفند خود را با  مقادیر حدود مجاز نیروگاهی موجود مطابقت دهند. 

حدود مجاز انتشار آلاینده­های هوا در صنایع: پالایشگاه­ها و صنایع پتروشیمی

ـ حدود مجاز «سایر واحدهای صنعتی با هر روند تولید» برای مقایسه خروجی واحدهایی لحاظ می­شود که در جداول حدود مجاز مصوب نام آنها به طور مشخص قید نشده است.

حدود مجاز انتشار آلاینده­های هوا در صنایع: حداکثر مقدار فلزات سنگین

 و دی اکسین و فوران در دودکش 
صنایع ـ کلیه صنایع

ـ TEQ  مجموع فاکتور های معادل سمی ( Toxic Equivalent Factor ) نسبت  سمی بودن هر ترکیب شبه دی اکسین به سمی بودن ترکیب TCDD (سمی­ترین عضو این گروه) است.

ـ فلزات سنگین براساس درجه  سمی بودن و میزان خطرناک بودن به سه گروه تقسیم بندی شدند.

گروه ۱ـ حداکثر مجاز با فلوی جرمی بیشتر از ۰/۱ کیلوگرم در ساعت

گروه ۲ـ حداکثر مجاز با فلوی جرمی بیشتر از ۰/۳ کیلوگرم در ساعت

ـ تصحیح­ غلظت گازهای خروجی دودکش بر اساس O۲ref :

میزان اکسیژن مرجع (رفرنس) برای سوخت­های گاز طبیعی (۳) درصد، گازوییل (۵) درصد و برای سوخت مازوت (۷) درصد در نظر گرفته می­شود. میزان اکسیژن مرجع (رفرنس) در کوره­های زباله­سوز برابر (۱۱) درصد، در توربین­های گازی (۱۵) درصد و در کارخانه­های سیمان  (۱۰) درصد منظور می­شود.

چنانچه صنایع کشور مستندات لازم در خصوص میزان اکسیژن خروجی دودکش های خود ارائه کنند، مراتب در ادارات کل حفاظت محیط زیست بررسی و در معاونت محیط زیست سازمان در این خصوص تصمیم­گیری می­شود.

ـ پایش آلاینده­های تعیین شده در جداول  با عنوان «کلیه صنایع» صرفاً در واحدهایی الزامی است که با توجه به نوع فرآیند وجود عامل­های (پارامترهای) تعیین شده درخروجی دودکش محرز است.

ـ پایش واحدهای صنعتی باید تنها در منابع انتشار ذکر شده در این مصوبه انجام گیرد.