آیین­ نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک

فایل : 61362f567cd8f5e9b84e9f181cd1adfa.pdf 61362f567cd8f5e9b84e9f181cd1adfa.pdf

سازمان حفاظت محیط­زیست ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ ، آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک

ماده ۱ ـ جدول سن فرسودگی انواع خودروها به شرح زیر تعیین می‌شود:

ماده۲ـ برای خودروهای سنگین و نیمه­سنگین با قوای محرکه ترکیبی (هیبریدی) سن فرسودگی براساس قوه محرکه احتراقی تعیین می‌شود.

ماده۳ـ سن مجاز تردد خودروهای ردیف­های (۱)، (۱ ـ ۳)، (۲ ـ ۳) و (۷) در محدوده شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، اراک، کرج و اهواز به میزان دو سال کمتر از سن مندرج در جدول موضوع ماده (۱) این آیین­نامه تعیین می­شود.

ماده۴ـ در موارد زیر، دو سال به سن فرسودگی موضوع جدول ماده (۱) این آیین‌نامه اضافه می­شود:

الف ـ کلیه خودروهای دیزلی در صورت نصب پالایش­گر (فیلتر) دوده استاندارد حداقل دو سال قبل از رسیدن به سن فرسودگی موضوع ماده (۱) این آیین­نامه.

ب ـ تعویض واکنش­ساز (کاتالیست) و سامانه (سیستم) آلایندگی اگزوز برای تاکسی­های ردیف (۲ ـ ۲) جدول موضوع ماده (۱) این آیین­نامه .

تبصره ـ سازوکار اجرایی این ماده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط­زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده۵ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برابر ماده (۸)
قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ـ با جریمه تردد خودروهای فرسوده مندرج در جدول جریمه­های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اصلاحات بعدی آن اعمال قانون نماید.

ماده۶ ـ آن­ دسته از خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر که در طرح­های نوسازی اعلام شده توسط دولت ثبت نام نموده­اند، تا زمان تحویل خودروی جدید و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ از مقررات مربوط به خودروهای فرسوده موضوع ماده (۸) قانون هوای پاک مستثنی می­باشند.

تبصره ـ در صورتی که خودروهای جدید موضوع طرح­های فوق­الذکر آماده تحویل باشند و مالکان خودروهای مربوط از انجام اقدامات تکمیلی و یا پرداخت مبالغ مربوط به خرید خودروی جدید در موعد مقرر استنکاف نمایند، استثنای موضوع این ماده درخصوص خودروهای مذکور از تاریخ پایان فرصت اقدام مالکان آنها، لغو می­شود.

دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزارتخانه­های کشور و راه و شهرسازی با همکاری سازمان حفاظت محیط­زیست و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می­شود.

ماده۷ ـ وزارتخانه­های کشور و راه و شهرسازی موظفند ظرف سه ماه نسبت به تدوین سایر راه­کارهای کاهش سن ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر علاوه بر طرح‌های نوسازی اعلام­شده ازسوی دولت و ارایه آنها به مراجع تصویب مربوط اقدام نمایند.

ماده۸ ـ خودروهای موضوع تصویب­نامه شماره۷۳۶۷۱/ت۵۰۲۳۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ مربوط به آیین­نامه شناسایی و صیانت از وسیله­های نقلیه تاریخی، از شمول این آیین­نامه مستثنی می­باشند.

ماده۹ـ از تاریـخ ابـلاغ ایـن تصویب­نامه، ردیـف (۴) تصـویب­نامه شمـاره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن و ردیف (۱) تصویب­نامه ۲۱۲۳۲۶/ت۴۶۳۲۰هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ لغو می­شوند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری