ایجاد و تشکیل تعداد 30 دهستان شامل روستاها مزارع و مکانها در شهرستان مشهد تابعه استان خراسان

‌ایجاد و تشکیل تعداد 30 دهستان شامل روستاها مزارع و
مکانها در شهرستان مشهد تابعه استان خراسان
1364.12.25 - 90770 - 1364.09.29 - 1364
&‌تقسیمات کشوری و وظائف استانداران و فرمانداران
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.12.25 بنا به پیشنهاد شماره .17020م مورخ 64.7.17
وزارت کشور در اجرای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه سال
1362 مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب
مهر ماه 1363 و طبق ماده 3‌قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن تصویب نمودند:
‌در شهرستان مشهد تابعه استان خراسان تعداد 30 دهستان شامل روستاها، مزارع و
مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و نقشه‌های 1.250000‌ضمیمه به شرح
زیر ایجاد و تشکیل گردد:
1 - دهستان گلمکان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گلمکان شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - احمدآباد، 2 - اسجبل، 3 - ارکی، 4 - اسمعیل‌آباد، 5 - امامزاده یحیی، 6 -
بغل‌بید، 7 - بندورآباد، 8 - بهارستان، 9 - پایه، 10 - تلخ‌آباد، 11 - جنت‌آباد،12
- چاه‌ملا، 13 - چنار، 14 - حسن‌آقه، 15 - حسین‌آباد، 16 - خسروآباد، 17 - خوشاب،
18 - خیرآباد، 19 - دولت‌آباد، 20 - دونگ، 21 - ده‌نو، 22 -‌سلطان‌آباد اسجیل، 23
- سنگ سفید، 24 - عاشقان، 25 - عباس‌آباد، 26 - عبدل‌آباد، 27 - عشق‌آباد، 28 -
عیش‌آباد، 29 - قصر هلال، 30 - قلعه‌نو آستانه،31 - قلعه نودام، 32 - قلعه
نوهاشم‌آباد، 33 - کاهدر، 34 - کاهو، 35 - کشوه، 36 - کالته یوسف‌خان، 37 -
کمرستان، 38 - گاوطرناو، 39 - گلستان، 40 -‌گلمکان، 41 - گوشکان سفلی، 42 - گوشکان
علیا، 43 - ماواء، 44 - مهرآباد، 45 - نوپارو، 46 - نوزاد، 47 - هاشم‌آباد، 48 -
هشت‌آباد، 49 - یکه‌لنکه.
2 - دهستان پایین ولایت
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کلاته منار شامل روستاها، مزارع و مکانهای.
1 - اسمعیل‌آباد، 2 - برج موی، 3 - بریلی، 4 - بوته‌گز، 5 - بوته مرده، 6 -
پس‌خوری، 7 - جری‌خشک سفلی، 8 - جری‌خشک علیا، 9 - چاه اقطایی، 10 -‌چاه سید هاشم،
11 - چاه ضرابی، 12 - چاه کلاته منار، 13 - چاهک ملکی، 14 - چاه گاوبرج، 15 - چمشه
ماشاء‌اله، 16 - حاجی‌آباد، 17 - حسن‌آباد، 18 -‌حسین‌آباد محمد، 19 - خارزار، 20
- درخت بید، 21 - دهنه چهل، 22 - رباط ماهی، 23 - رحیم آباد، 24 - سپاه بالا، 25 -
شورک ملکی، 26 - صالح‌خانی(‌صالح‌آباد)، 27 - عظیم‌آباد، 28 - قرنه سفلی، 29 -
قرنه علیا، 30 - قلعه پختو، 31 - قلعه نوخارزار، 32 - قهوه‌خانه چاهک، 33 -
قیچی‌در، 34 - کلاته‌احمدسرا، 35 - کلاته حاجی‌نظر، 36 - کلاته عبدل، 37 - کلاته
قلی، 38 - کلاته کاریزنو، 39 - کلاته کربلایی قدم، 40 - کلاته منار، 41 - کلاته
میرزاجانی،42 - کلاته یعقوبی، 43 - کوه سفید بالا، 44 - کوه سفید پایین، 45 -
گاوبرج، 46 - گله چشمه، 47 - گیم‌زود، 48 - نصرآباد.
3 - دهستان پیوه‌ژن
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای امام تقی شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آشکاری، 2 - آوارشک، 3 - ابرشک، 4 - احمدآباد، 5 - اسلام‌قلعه، 6 -
اسمعیل‌آباد، 7 - اسماعیل‌آباد، 8 - امام تقی، 9 - انکه، 10 - ایستگاه
راه‌آهن‌ابومسلم، 11 - ایستگاه راه‌آهن کاشمر، 12 - بازه‌حور، 13 - بیرم‌آباد، 14
- پیوه‌ژن، 15 - تلخ‌آباد، 16 - تگروک سفلی، 17 - تگروک علیا، 18 - جمال ده، 19-
چشمه محمدمیرزا، 20 - حاجی‌آباد، 21 - حاجی‌آباد، 22 - حاجی‌آباد، 23 - حسین‌آباد،
24 - درخت سفیدار، 25 - دلبران، 26 - دوتلخی، 27 - ده علیا،28 - ده ملا، 29 -
دیزباد سفلی، 30 - رازونک، 31 - رباط سفید، 32 - زمان‌آباد، 33 - زیارت، 34 -
سلطان‌آباد نمک، 35 - سیرزار، 36 - شرکت خدمات‌روستایی دیزباد، 37 - صیدآباد، 38 -
عباس‌آباد، 39 - فخرداود، 40 - قاریچه، 41 - قاسم‌آباد، 42 - کاظم‌آباد، 43 -
کچ‌النگ، 44 - کلاته پیر، 45 - کلاته‌حافظ، 46 - کلاته روکال، 47 - کلاته‌خان
نایب، 48 - کلاته سازنده‌ها، 49 - کلاته سیداحمد، 50 - کلاته شورا، 51 - گدیکه، 52
- گل‌بقرا، 53 - گونجوک‌بالا، 54 - گونجوک پایین، 55 - مجتمع دانه مرغ خراسان، 56
- معدن سنگ‌آهن، 57 - معدن سنگ پیرکش روکال، 58 - معدن سنگ سلطان‌آباد، 59
-‌معصوم‌آباد، 60 - مهدی‌آباد، 61 - نیرآ
باد، 62 - نی‌زار، 63 - نیم ایستگاه رازونک.
4 - دهستان زاوین
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زو سفلی شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آب کمه، 2 - الملق، 3 - اوردکن، 4 - ایرارق، 5 - بابافرجی، 6 - باغکند، 7 -
بچه اورج، 8 - برده، 9 - چنار، 10 - حصار شوری، 11 - خماری، 12 -‌خواجه‌مراد، 13 -
خور سفلی، 14 - خور علیا، 15 - خور وسطی، 16 - دوآبی، 17 - زو سفلی، 18 - زو علیا،
19 - سررود، 20 - سلامت‌نهه، 21 -‌شورستان، 22 - شوری کارگزار، 23 - طرقطی، 24 -
علی دولی، 25 - قرتیکان، 26 - قره پالچق، 27 - قره‌پوشان، 28 - قره‌توه، 29 -
قلعه‌نو، 30 - قلیچ‌آباد،31 - کلاته حاجی اسمعیل، 32 - محمدآباد زاوین، 33 -
ممی‌آباد.
5 - دهستان کبودگنبد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای جلیل‌آباد شامل روستاها مزارع و مکانهای زیر:
1 - آق‌داش، 2 - آق‌سو، 3 - ارچنگان، 4 - اسق‌سو، 5 - ایده‌لیک، 6 - باغ چشمه
سفلی، 7 - باغ چشمه علیا، 8 - پاسگاه بولان، 9 - جلیل‌آباد، 10 - چرم‌کهنه، 11 -
چرم نو، 12 - چلاق، 13 - چکاب، 14 - حصار حاجی اسماعیل، 15 - حمام قلعه، 16 - خان
ابدال، 17 - خشت بختیاری، 18 - خشت نادری،19 - خلج سفلی، 20 - خلیج علیا، 21 -
دربند ارغونشاه، 22 - دوه‌داشی، 23 - ده‌چه، 24 - جرف، 25 - سلطان‌آباد، 26 -
سیرزار، 27 - سینی کهنه، 28 - ‌سینی نو، 29 - قاباخ، 30 - قره‌سو، 31 - قره‌پوشان،
32 - قلعه‌زو، 33 - یولقونلی، 34 - کوچان، 35 - گرو، 36 - نفته، 37 - نورچه، 38 -
یکه‌توت سفلی،39 - یکه‌توت علیا.
6 - دهستان پساکوه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای امیرآباد شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آبگرم، 2 - المتو، 3 - الستین، 4 - النگ ساریخان، 5 - النگ‌علی بای، 6 -
باغگاه، 7 - بام‌چنار، 8 - تقی‌آباد، 9 - جغراتین، 10 - جنگل خواجه، 11 -‌چشمه
سفید، 12 - چهچهه، 13 - خواجه دنبلان سفلی، 14 - خواجه دنبلان علیا، 15 - خواجه
روشنایی، 16 - درغز سفلی، 17 - درغز علیا، 18 - ذیلاوا،19 - سرجنگل، 20 - سرچشمه،
21 - سلطان‌قلی، 22 - سنگام، 23 - سه‌پنجه، 24 - سیرزار، 25 - طاهرآباد بربریها،
26 - طاهرآباد ترکها، 27 - قلعه میانه،28 - قوشخانه، 29 - کال پرنده، 30 - کرتاش،
31 - کلاته آقابیک، 32 - کلاته اسماعیل‌بیک، 33 - کلاته برج، 34 - گل بوته، 35 -
محله شش انگشتی، 36 -‌ملامرشد، 37 - مؤمن‌آباد، 38 - نرو، 39 - نیازی، 40 -
امیرآباد، 41 - نیشابورک.
7 - دهستان تجن
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سنگر شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آصف‌آباد، 2 - پنج‌چاهی، 3 - جهند سفلی، 4 - جهند علیا، 5 - چاه حاجی
دوست‌کام، 6 - چاه سرتیپ، 7 - چاه عباس، 8 - چاه نوروز، 9 - دولت‌آباد،10 - سنگر،
11 - شیرتپه، 12 - صمدآباد، 13 - فرودگاه تپه سفید، 14 - قاسم‌آباد، 15 - قلعه
قصاب، 16 - قوش سربزی، 17 - قوش عظیم، 18 - کچولی،19 - کرم‌آباد، 20 -
کلاته‌مره‌ای، 21 - نوروزآباد.
8 - دهستان شاندیز
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای ارچنگ شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - ابرده سفلی، 2 - ابرده علیا، 3 - ارچنگ، 4 - چاه خاصه، 5 - حسن‌آباد، 6 - حصار
سرخ، 7 - خادر، 8 - دشت حوض رباط، 9 - زشک سفلی، 10 -‌زشک علیا، 11 - ساغشک، 12 -
درآسیاب، 13 - سوران، 14 - ویرانی، 15 - شاهی‌ده، 16 - شمع‌علی، 17 - فرخ‌آباد، 18
- قرقی، 19 - کاریز محله، 20 -‌کاریز نو خوردو، 21 - کلاته ابراهیم‌خان، 22 -
گراخک، 23 - گلوبند، 24 - لنگر، 25 - مرغداری جوجک، 26 - مرغداری شاندیز، 27 -
محله زشک سفلی.
9 - دهستان میان‌ولایت
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای عسگریه شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - ابراهیم‌آباد نظاریه، 2 - اشکرری، 3 - اکبرآباد، 4 - اکبرآباد شاهراه، 5 -
امام قلعه ، 6 - امامیه عشق‌آباد، 7 - امیرآباد، 8 - ایستگاه خاکشناسی، 9
-‌بازمرگان، 10 - بازه کلاغ، 11 - بقایی، 12 - بشنو، 13 - به‌آباد، 14 - پایین‌ده،
15 - پری‌آباد، 16 - پست برق ناظریه، 17 - پل سنگ، 18 - توپ درخت، 19- جلالی، 20 -
جوادیه، 21 - جهادآباد، 22 - چاه حبیب‌پزشکی، 23 - چاه ملا، 24 - چاه نو، 25 -
چنرالنگ، 26 - چهچه، 27 - چنار سوخته، 28 -‌حسن‌آباد شاهراه، 29 - حسین‌آباد
شیرحصار، 30 - حسین‌آباد گوشه، 31 - حمیدیه کلاته‌جانی، 32 - خان سعادت، 33 -
خطایان، 34 - دندانه، 35 - دوین،36 - رباطو، 37 - روغنگران، 38 - ریحان، 39 -
ساغروان، 40 - سروآباد، 41 - سنگبری الوان خراسان، 42 - سنگ سیاه، 43 - سهل‌الدین،
44 - سیدآباد‌کمینگران، 45 - شاه‌نیاز، 46 - شرکت آپادام پلاس، 47 - شرکت ایران
کارت، 48 - شرکت سهامی خاص ریسندگی جامع مشهد، 49 - شرکت شن‌بتون مشهد،50 - شرکت
صنایع چوبی بنکدار، 51 - شرکت دیگهای فولادی ایران، 52 - شقا، 53 - شیر حصار، 54 -
عباس‌آباد، 55 - عبدل‌آباد، 56 - عسگریه، 57 -‌علی‌آباد، 58 - علی‌آباد امام، 59 -
فتح‌آباد افشار، 60 - ف
تح‌آباد یزدیها، 61 - فیلیان، 62 - قادرآباد، 63 - قائم‌آباد، 64 - قره‌تپه، 65 -
قزل حصار، 66 - قلعه‌سیاه، 67 - کارخانه آسفالت ساغران، 68 - کارخانه بذر پیشرو،
69 - شرکت پروفیل باز، 70 - شرکت صنایع شیمیایی، 71 - شرکت پوست و چرم، 72
-‌کارخانه صنایع گازی، 73 - کارخانه مشهد فوم، 74 - کمین‌گران، 75 - کلاته اسمعیل،
76 - کلاته حاجی خادم، 77 - کلاته حسن، 78 - کلاته رجب، 79 -‌کلاته قربان، 80 -
کلاته علی، 81 - کلاته محمدباقر، 82 - گناباد، 83 - کورده، 84 - ماهی‌خوار، 85 -
مرغداری یاوری، 86 - مسگران، 87 - محمدآباد‌قائم‌مقامی، 88 - مؤسسه کشاورزی نوین،
89 - ناظریه، 90 - نورآباد.
10 - دهستان طرقبه
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای حصار گلستان شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - اختریه، 2 - اردمه، 3 - ازغند، 4 - مامیه، 5 - برناباد، 6 - بیلدر، 7 -
بیمارستان مسلولین، 8 - پنج بازه، 9 - تجر، 10 - تقی‌آباد، 11 - جاغرق، 12
-‌چاهشک، 13 - چشمه سرخ، 14 - حسین‌آباد جلدک، 15 - حصار گلستان، 16 - خان‌رود، 17
- خلج، 18 - ده‌بار، 19 - دهنو، 20 - زری علیا و سفلی، 21- سربرج، 22 - سرزآب
سفلی، 23 - سرزآب علیا، 24 - سیرزار سفلی، 25 - سیرزار علیا، 26 - شلگرد، 27 -
صفی‌آباد، 28 - ویلاشهر، 29 - طرقدر، 30 -‌عنبران، 31 - فیانی، 32 - قاسم‌آباد، 33
- کردینه، 34 - کلاته آهن، 35 - کلاته خاتون، 36 - کلاته درخت بید، 37 - کلاته
دیزدر، 38 - کلاته ضابطیان، 39 -‌کلاته عبدل، 40 - کلاته عبدل، 41 - کلاته نصراله،
42 - گنگ، 43 - گلستان، 44 - مایان سفلی، 45 - مایان علیا، 46 - مایان وسطی، 47 -
مچ، 48 - معدن‌سرب‌اردمه، 49 - مغان، 50 - می‌نوشک، 51 - نصیرآباد، 52 -
نصوح‌آباد، 53 - نقندر، 54 - نوچاه، 55 - وکیل‌آباد
11 - دهستان رادکان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای رادکان شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آبگاهی، 2 - احمدآباد موچنان، 3 - احمدآباد چهچه، 4 - اسمعیل‌آباد، 5 -
امامزاده ابراهیم، 7 - امامزاده (‌ بارویی) امرچگان، 8 - ایذه‌لق، 10 - ایل‌آباد،
11- باباسوهانی، 12 - بارویی، 13 - بش‌حوض، 14 - یک تیمور، 15 - بهمن‌جان سفلی، 16
- بهمن‌جان علیا، 17 - بیرم‌شاه، 18 - جعفرآباد یک، 19 -‌جعفرآباد دو، 20 - چمکر،
21 - چمن گاوباغ، 22 - چهارحوض اخلمد، 23 - چهل چشمه، 24 - چهچه، 25 - چهچه کوچک،
26 - حاجی‌آباد، 27 - حسن‌نجار، 28 - حسین‌آباد، 29 - حسین‌آباد کوهستانی، 30 -
حکیم‌آباد، 31 - خریج، 32 - خواجه‌گرداب، 33 - دلمه علیا، 34 - رادکان، 35 -
رضاآباد گیجان، 36- ریاض، 37 - زینگر، 38 - سوهان، 39 - سیدآباد، 40 - شاه‌قلی، 41
- عبدل‌آباد کوهستانی، 42 - عصمت‌آباد، 43 - علی‌آباد، 44 - علی‌آباد بهمن‌جان،
45- غازان کلاته، 46 - قدیرآباد پرک، 47 - قرق، 48 - قره چهچه، 49 - قزل حصار، 50
- قزل‌کن، 51 - قصرآب، 52 - قمشلی، 53 - قیاس‌آباد، 54 - کلاته‌جعفر، 55 - کلاته
خیرآباد، 56 - کلاته ذیاب، 57 - کلاته سادو، 58 - کلاته شرف، 59 - کلاته غیب‌علی،
60 - کلاته منصوری، 61 - گروه، 62 - گلچین، 63- گوارشکان، 64 - گیچان، 65 -
مجیدآباد، 66 - محم
دآباد موچنان، 67 - مریچگان، 68 - مریچگان سادات رضوی، 69 - مزرعه تلکی، 70 -
مزرعه موفق،71 - مغان، 72 - موسی‌آباد، 73 - مؤمن‌آباد، 74 - موچنان، 75 -
نصرآباد، 76 - افضل‌آباد
12 - دهستان آبروان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای آبروان شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آبروان، 2 - آب‌مال، 3 - اره، 4 - اولنگ‌شاهی، 5 - ایستگاه دامپروری
عباس‌آباد، 6 - بیاوند، 7 - تپه‌نادر، 8 - تقونک، 9 - تنگل شور علیا، 10 -
تنگل‌شورنو، 11 - تیمورآباد، 12 - جوی نو، 13 - چاه‌بلوری (1 و 2 و 3 و 4)، 14 -
چاه حاجی محمد کرم، 15 - چاه خادام، 16 - چاه سلطانی، 17 - چاه برزگر،18 - چاه
عمیق حاجی‌خان، 19 - چاه صالح‌خانی، 20 - چاه کفایی (1 و 2)، 21 - چاه نوری (1 و
2)، 22 - چهل من سنگ سفلی، 23 - چهل من سنگ علیا،24 - چشمه‌رضا و سرباغ، 25 - حاجی
شعبان، 26 - حسن‌آباد، 27 - حسین‌آباد گزبند، 28 - خان‌نایب، 29 - خیرآباد شاهان
گرماب، 30 - درم‌روباه ، 31 -‌رسول‌آباد، 32 - رمدل، 33 - سلیمانی، 34 - سنجدک، 35
- شرکت روزبهان، 36 - شرکت مشهد بتون، 37 - شن خراسان، 38 - شورک افغانها، 39
-‌علی‌آباد حاج رمضان، 40 - قرقورک سفلی، 41 - قرقورک علیا، 42 - کاظم‌آباد، 43 -
کلاته سیدها، 44 - کوره جلال، 45 - کوره حاج برات، 46 - گرزمی، 47- گزبند، 48 -
گیامی، 49 - لنگرک، 50 - ماشوله، 51 - مرغداری پردک، 52 - مزرعه کریم‌آباد، 53 -
نریمانی، 54 - نصرآباد.
13 - دهستان کارده
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مارشک شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آل، 2 - بلغور، 3 - بهره، 4 - پنج منه، 5 - جنگ، 6 - چشمه باران، 7 - حرکت، 8
- خواجه حسین‌آباد، 9 - در بیابان، 10 - رضاآباد، 11 - سیج، 12 -‌فیروزآباد، 13 -
کارده، 14 - کریم‌آباد، 15 - کلاته عربها، 16 - گوشک‌آباد، 17 - گوش، 18 - مارشک
14 - دهستان سفیدسنگ
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای سفیدسنگ شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - الغور، 2 - النگ‌پشه، 3 - باغک، 4 - برات‌آباد، 5 - جوزک، 6 - چاه‌انصاری (1 و
2)، 7 - چاه بهار (1 و 2)، 8 - چاه حاج محمدصادق، 9 - چاه حاجی‌بی‌خیال، 10 - چاه
حاجی‌سفر، 11 - چاه حاجی نصیر، 12 - چاه کهلایی (1 و 2 و 3 و 4)، 13 - چاه گوهری
یک، 14 - چاه محسن مافی‌نژاد، 15 - چاه‌محمد تابعی، 16 - چاه وجدانی، 17 - چشمه
حسنی، 18 - چشمه روغنی، 19 - چشمه علی، 20 - چشمه عباس، 21 - چشمه گنده، 22 - چشمه
هزاره،23 - چهارتاگاو، 24 - خانقاه، 25 - دوقلعه براشک، 26 - رباط جدیده، 27 -
رزنگاه سفلی، 28 - رزمگاه علیا، 29 - سفیدسنگ، 30 - سنجتک، 31 - شاهان‌گرماب، 32 -
شوراب علی، 33 - شوراب ملاغلام، 34 - طبق‌سر، 35 - قلعه نوفریمان، 36 - کارغش
سفلی، 37 - کارغش علیا، 38 - کاریز حاجی‌محمدخان، 39 - کمرزرد، 40 - گبری، 41 -
گنبدک، 42 - گنده چشمه، 43 - محمدآباد سرچشمه، 44 - مزرعه ثابتی، 45 - ناگهانی، 46
- هفت‌آسیاب، 47- یخدان.
15 - دهستان بالابند
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای زرکک شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آق‌کمر سفلی، 2 - آق‌کمر علیا، 3 - احمدبزی، 4 - التاتو، 5 - امیرآباد، 6 -
ایلیاتو، 7 - باباقره، 8 - بازه‌پیر، 9 - باغ عباس، 10 - بره‌خور، 11 - بنگش، 12-
بوستازیک، 13 - بیسوز، 14 - پیوند کهنه، 15 - چشمه جلال، 16 - چشمه گلک سفلی، 17 -
چشمه گلک علیا، 18 - چنار، 19 - چهاربست باغ، 20 -‌حسن‌آباد صوفی، 21 - حکمانی، 22
- درخت سنجد، 23 - ذهاب، 24 - زرکک، 25 - سردشت، 26 - سرگذار، 27 - سمبار، 28 -
سنجدک، 29 - شکرتو،30 - شلغم‌زار، 31 - عباس‌آباد، 32 - غرقاب‌زار، 33 -
قاسم‌آباد، 34 - قپق‌تاز، 35 - قرقناتو، 36 - قلعه سنگی، 37 - قلعه شیرا، 38 -
کاریز محمد، 39 -‌کاریز نوبلابند، 40 - کته‌گوش، 41 - کج درخت، 42 - کلاته حاجی
عظیم، 43 - کلاته خونی، 44 - کلاته عموم سلطان، 45 - کلاته میراسمعیل، 46 -
کلاته‌میرحسن، 47 - کلاته یعثوب، 48 - کمرزرد سفلی، 49 - کمرزرد علیا، 50 - گنکک،
51 - لوخی، 52 - مزرعه انباری، 53 - ماغو، 54 - میان‌دهی، 55 -‌میرمحمد، 56 -
ناری، 57 - نخودک.
16 - دهستان طوس
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کاظم‌آباد شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - ابراهیم‌آباد، 2 - احمدآباد مقبل، 3 - اروند، 4 - اسفندیان، 5 - اسلام‌آباد، 6
- اسلامیه، 7 - اسلامیه نو، 8 - اسماعیل‌آباد، 9 - اسمعیل‌آباد، 10 - اکبرآباد،11
- امرقان طوس، 12 - امیرآباد، 13 - امین‌آباد، 14 - باغ شلواران، 15 - باغون‌آباد،
16 - بیمارستان ریوس طالقانی، 17 - پرکندآباد، 18 - تأسیسات‌مرغداری کاظم‌آباد، 19
- تانکسازی نمونه، 20 - تخم مرز، 21 - جوفروش، 22 - چاه تبریزیان، 23 - چاه
تقی‌زاده طوسی، 24 - چاه حاجی ابراهیم‌خدادادی، 25 - چاه اسحق علی، 26 - چاه شرکت
برق بازار، 27 - چاه کشاورزی، 28 - چاه نمازی، 29 - چهاربرج، 30 - چهل حجره، 31 -
حاجی‌آباد، 32- خین چماقی، 33 - خین عرب، 34 - حسن‌آباد شوراب، 35 - حسن خوردو، 36
- خراسانه، 37 - دوست‌آباد، 38 - هشک نادری، 39 - زرکش، 40 -‌سرآسیاب کریم‌خانی،
41 - سرباغبان، 42 - سلطان‌آباد، 43 - سنگبری علی‌اکبر غفاریان، 44 - سنگ‌کوبی
مهدی، 45 - سوران، 46 - شبانکاره، 47 - شرکت‌اسفیوخ مشهد، 48 - شرکت اکسیژن طوس،
49 - شرکت پشم‌بافی طوس، 50 - شرکت شادیلون، 51 - شرکت سردخانه سپاد، 52 - سنگبری
مرمرهای‌خراسان، 53 - شرکت سهامی خاص مشهد قفل، 54 - شرکت مهندسان طراح خراسان، 55
- ش
مس‌آباد، 56 - شوراب، 57 - صنایع بسته‌بندی مشهد، 58 -‌صیدآباد، 59 - طوس سفلی، 60
- طوس علیا، 61 - عاشقان، 62 - فریزی، 63 - قلعه نو احمدآباد، 64 - قهقه، 65 -
کارخانجات پروفیل آلومینیوم، 66 -‌کارخانجات آلومینیم خراسان، 67 - کارخانه
پلاستیک‌زنی، 68 - کارخانه خانه‌سازی مشهد، 69 - شیر منطقه خراسان، 70 - شرکت فرش
مشهد، 71 - شرکت‌موزایک‌سازی غلامی، 72 - کارخانه وینیکا، 73 - کاظم‌آباد، 74 -
کشف، 75 - کلاته برفی، 76 - کلاته ملاکاظم، 77 - کلاته میرزاتقی، 78 - کلاته
ملاحسین،79 - کلاته نوری، 80 - لقمانی باشرکک، 81 - مردار کاشان، 82 - مرغداری
اسدزاده، 83 - مرغداری دشت طوس، 84 - مرغداری وزار، 85 - مرغداری‌سپید، 86 -
مرغداری شمالی، 87 - مرغداری شیرازی، 88 - مرغداری مزرعه، 89 - مرغزار، 90 - مرکز
سوارکاری، 91 - مسگران خرابه، 92 - مقیم‌آباد‌سیدعلی، 93 - منزل‌آباد، 94 -
موزدنان، 95 - ناظرآباد، 96 - نساجی خراسان.
17 - دهستان قلندرآباد
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای قلندرآباد شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آسیاب حاج باقر، 2 - اره‌کمر، 3 - استخر، 4 - الله‌قلی، 5 - بازه خشک، 6 -
بغک، 7 - بحرآباد، 8 - برود، 9 - تخته‌مزار، 10 - تقی‌آباد، 11 - تلگرد، 12- چاه
امیر طاهرنیا، 13 - چاه بهرام زیبایی، 14 - چاه گوهری، 15 - چشمه ایلخی، 16 - چشمه
ایوب، 17 - چشمه حیدر، 18 - چشمه سبز، 19 - چشمه‌لوخی، 20 - چناربو، 21 - چهاربید،
22 - چهارتکاب، 23 - حسن‌آباد، 24 - حسن بلبل، 25 - حسین‌آباد رخنه، 26 -
حیدرآباد، 27 - خارزار، 28 -‌خلیل‌آباد، 29 - درخت‌بید، 30 - درخت‌بید، 31 - سنگ
خاجی، 32 - سنگ‌نقره، 33 - سیاه‌سنگ، 34 - شوراب سفلی، 35 - شیخ عبدل، 36 -
صومعه‌بزرگ، 37 - صومعه کوچک، 38 - طراز خاکی، 39 - فرمان شیخ، 40 - قلعه دختر، 41
- قلندرآباد، 42 - قنات خشک، 43 - کاریز بداغ، 44 - کاریز سوخته‌النگ، 45 - کاریز
سوخته، 46 - کته شمشیر سفلی، 47 - کته شمشیر علیا، 48 - کلاته جبار، 49 - کلاته
حاج رستم، 50 - کلاته رحمان، 51 - کلاته عباس،52 - کلاته منار، 53 - کناره، 54 -
گدامحمد، 55 - گاودوشه، 56 - گبری، 57 - گردونک، 58 - گلائم، 59 - گل شیخ، 60 -
گلستان، 61 - گله بید، 62 -‌لوشاب قلندرآباد، 63 - مرادبخش، 64 - مزاربی‌آبه، 65 -
نصرآباد، 66 - نهس
ک، 67 - نیزار.
18 - دهستان فریمان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای فرهاد گرد شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آب قلعه، 2 - آبکوه، 3 - اقبالیه، 4 - اقر سفلی، 5 - اقر علیا، 6 - اکبرآباد،
7 - بازحصار، 8 - بلبل، 9 - بنه‌گز، 10 - ترک، 11 - چاه احمدزاده، 12 - چاه‌اژدری،
13 - چاه رمضان علی‌اسلامی، 14 - چاه شریفی، 15 - چاه مطهری، 16 - چاه نوبخت، 17 -
چشمه سیلاک، 18 - چشمه علی، 19 - چکاب، 20 -‌حسین‌آباد، 21 - حسین‌آباد قلعه سرخ،
22 - دیکلان، 23 - سنگ‌آتش سرجام، 24 - سیرزار، 25 - شریف‌آباد، 26 - شمس‌آباد، 27
- عشق‌آباد، 28 - علی‌آباد‌قرنه، 29 - فرهاد گره، 30 - یحیی‌آباد، 31 - فیض‌آباد،
32 - هوس، 33 - قلعه‌قصر، 34 - قلعه‌نو فرهادگرد، 35 - کارخانه قند ثابت، 36 -
کبوتری، 37 - کلاته‌حمزه‌علی، 38 - کلاته خشک، 39 - کلاته سبز، 40 - کلاته
علی‌اکبربیک، 41 - گاوداری صنعتی فرحایی، 42 - گردآلود (‌حجت‌آباد)، 43 - گرمه، 44
-‌گله‌چشمه، 45 - گنده چشمه، لوشاب فریمان، 47 - مجمع تولیدی مرغ فریمان، 48 -
مجتمع تولید ولا، 49 - مجمع مرغ فریمان، 50 - مراغه، 51 - معدن گچ‌شوراب علیا، 52
- نعمان ، 53 - کلاته آخوند.
19 - دهستان گل‌بی‌بی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بزنگان شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آب تلخ، 2 - آب دراز، 3 - ارتنج، 4 - بزنگان، 5 - بید سوخته، 6 - جهانگیر
سفلی، 7 - جهانگیر علیا، 8 - چشمه سنگی، 9 - چشمه قبرستان، 10 -‌چشمه لوشی، 11 -
چنار سوخته، 12 - درخت بید سفلی، 13 - درخت بید علیا، 14 - دریاچه کل‌بی‌بی، 15 -
زلوغال، 16 - سرقدیمان کوهی‌الله نظر، 17 -‌قرقره، 18 - کاریزک، 19 - کال سرخ، 20
- کال‌گزی، 21 - کلانه احمد، 22 - کلاته حاج‌خان، 23 - کلاته عوض، 24 - کلاته
مهدی‌آباد، 25 - یکه‌بید.
20 - دهستان پل خاتون
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای پس کمر شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر.
1 - امان‌لق، 2 - امان‌لق فرخ‌دین، 3 - پدلی، 4 - پس‌کمر، 5 - پل خاتون، 6 - چاه
خداداد، 7 - درازآب، 8 - شکرالله، 9 - شلغمی (1 و 2 و 3)، 10 -‌شوراب، 11 - شوراب
سفلی، 12 - شوراب علیا، 13 - شوریچه سفلی، 14 - شوریچه علیا، 15 - صدرآباد، 16 -
عنابه، 17 - قره‌سنگی، 18 - کاریزک، 19 -‌کاریزک پدهای سفلی، 20 - کلاته حاجی مدد،
21 - کلاته سیدعلی، 22 - کلاته صاحب‌دار، 23 - کلاته کیانی.
21 - دهستان مرزداران
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای مزدآوند شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آب‌گله‌دار، 2 - آق‌دربند سفلی، 3 - انجیربلاغ، 4 - باغک، 5 - بغ‌بغو، 6 -
پاسگاه آق‌دربند، 7 - پده‌ها، 8 - پل‌گزی، 9 - چکودر، 10 - حسین‌آباد(‌قلعه‌سنگی)،
11 - دهنه آق‌دربند، 12 - رحمت‌آباد (‌قلعه‌سنگی)، 13 - شورلق، 14 - علی‌محمد
حسامی، 15 - قره‌قیطان، 16 - قهوه‌خانه شاهزاده، 17 -‌کولاب سفلی، 18 - کولاب
علیا، 19 - مزدوران (‌مزدآوند)، 20 - مزرعه عطاییه، 21 - معدن آق‌دربند.
22 - دهستان سرخس
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کندکلی شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - ابراهیم‌آباد، 2 - پاسگاه خانگیران، 3 - پاسگاه قلعه‌نو، 4 - پاسگاه یاس‌تپه،
5 - تام رسول، 6 - تام قلندر، 7 - تام قنبرعلی، 8 - تام مختار، 9 - وتام‌میرزاحسن،
10 - تپه میراحمد، 11 - یاش‌تپه، 12 - عباس‌آباد، 13 - قوش چاکر، 14 - قوش خزایی،
15 - قوش علیجان، 16 - قوش کهنه، 17 - کلاته‌لطفعلی، 18 - کندکلی، 19 - کوره
محمدآجری، 20 - لقمان‌بابا.
23 - دهستان تبادکان
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای فاز شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آغل کالی، 2 - اختگان، 3 - باغ فراگرد، 4 - باغوچه، 5 - برقی، 6 - بهار، 7 -
پنجشنبه کاظم‌آباد، 8 - جهیزخانه، 9 - چاه عباد، 10 - چایدره، 11 -‌چهارباغ، 12 -
چهارباغ آسیاب، 13 - چهار کواره، 14 - چهارگواره نو، 15 - حسن‌آباد، 16 -
حریم‌آباد، 17 - حسن شهاب، 18 - حسین‌آباد، 19 - حسین‌آباد‌خواجه، 20 - حسین‌آباد
قرقی، 21 - حکیم‌آباد، 22 - حیطه‌قاینی، 23 - خرم‌آباد، 24 - خلق‌آباد سفلی، 25 -
خوش هوا، 26 - درآبد شاهزاده، 27 - ده سرخ‌علیا و سفلی، 28 - ده مظفر، 29 - دزغان
کاملی، 30 - رضاآباد کشمیری، 31 - رضوان، 32 - رودخین، 33 - سرطاووس، 34 -
تنگ‌آتش، 35 - سوراخه، 36- شایع، 37 - شوراب، 38 - شیرشتر، 39 - علی‌آباد، 40 -
علی‌آباد سیاسک، 41 - عمارت فرخد، 42 - عوضی، 43 - فارمد، 44 - فاز، 45 - فرخد، 46
-‌قزلق، 47 - قرقی، 48 - قره‌محمد، 49 - قزل‌قایه، 50 - قصر، 51 - قلعه نوفاز، 52
- کارخانه پرمیت، 53 - کارخانه سیمان، 54 - کاظم‌آباد، 55 - کلاته‌تیموری، 56 -
کلاته قاضی، 57 - کلاکوب، 58 - کمیزدر، 59 - کنوگرد، 60 - کوره متقیان، 61 -
گذرگان، 62 - گراب، 63 - گرجی سفلی، 64 - گرجی علیا،65 - گزی، 66 - گنبدواز، 67 -
گوارشکی، 68 - گوچکی،
69 - گوندوک، 70 - لک‌لک، 71 - محمدیه، 72 - معین‌آباد سفلی، 73 - معین‌آباد علیا،
74 -‌مقصودآباد، 75 - نصرآباد، 76 - نوچاه، 77 - همت‌آباد.
24 - دهستان بیزکی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای محسن‌آباد طاهری شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آق صحرا، 2 - ابراهیم‌آباد، 3 - اشکوان، 4 - اوتان، 5 - ایل حصار، 6 - بازه، 7
- بقال، 8 - بلوچ، 9 - بیدآبید، 10 - تمندربالا، 11 - جوپایین، 12 -‌جوقان، 13 -
چرمی، 14 - چشمه گیلاس، 15 - چمله، 16 - چنبر غربال، 17 - چهل‌پری، 18 -
حاجی‌آباد، 19 - حسن‌آباد، 20 - حسن‌آباد عامل‌زاده، 21 -‌حسن‌آباد منقشلی، 22 -
حسن عدو، 23 - حسین‌آباد نامی، 24 - حسین لجو، 25 - حکیم‌آباد، 26 - حیطه طلا، 27
- خادم‌باشی، 28 - خان‌آباد، 29 -‌ خان‌تپه، 30 - خیرآباد، 31 - خیرآباد، 32 -
درخت سنجد، 33 - درنگون، 34 - دستگرد، 35 - دولخان، 36 - ذهاب، 37 - زن‌آغل، 38 -
سبوسه، 39 -‌سرآسیاب، 40 - سلخی، 41 - سلوگرد، 42 - سیدآباد، 43 - سنقاشی، 44 -
شاه‌آباد (‌محسن‌آباد طاهری)، 45 - شاه‌بنده، 46 - شاه‌گلدی، 47 - شلنگرد، 48-
شمس‌آباد، 49 - طاهرآباد، 50 - عباس‌آباد، 51 - عباس‌آباد جنگلی، 52 - عباس‌خان
قره‌گل، 53 - عشق‌آباد، 54 - علی‌آباد، 55 - فتح‌آباد، 56 - فنگ، 57- قره‌جنگل، 58
- قره کوسه، 59 - قلعه رضا، 60 - کرتو، 61 - کرنگان، 62 - کریخان، 63 - کلاته
تلکی، 64 - کلاته حاج اسماعیل، 65 - کلاته خانو، 66 -‌کلاته سیرگرد، 67 - کلاته
شکر، 68 - کلاته شیخا، 6
9 - کلاته عرب‌آباد، 70 - کلاته علی‌خان، 71 - کلاته قنبرعلی، 72 - کلاته کاظمینی،
73 - کلاته‌محمدباقر، 74 - کلاته محمدعرب، 75 - کلاته ملارحیم، 76 - کلاته میرزا،
77 - کلاته نادر جدید، 78 - کمال‌آباد، 79 - کوسان، 80 - گبری، 81 - گسلانی،82 -
گلک، 83 - گلگون، 84 - گلم، 85 - گنجو، 86 - مافی، 87 - محمدحسن‌بیگ، 88 - مرغداری
دستگرد، 89 - منقشلی، 90 - موسی‌آباد، 91 -‌مؤمن‌آباد، 92 - مهدی سلطان، 93 -
مهرآباد، 94 - میرزاحسن، 95 - ناوخ، 96 - نجم‌آباد، 97 - نصرآباد، 98 - نوبهار، 99
- نومهن، 100 - نیستان، 101 -‌ یوسف‌آباد.
25 - دهستان درزآب
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گوارشک شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آب‌دوان، 2 - آبقد، 3 - آق‌داش، 4 - آقزقنات، 5 - آنداد، 6 - ارداک، 7 -
احمدآباد، 8 - اکبرآبادنیک، 9 - امام تقی، 10 - امرودک، 11 - اندرخ، 12
-‌بخت‌آباد، 13 - برگ، 14 - پس‌پشته، 15 - پس‌کمر، 16 - پوسان، 17 - پوشابوک، 18 -
جاقد، 19 - جغنه حضرتی، 20 - جغنه خرابه، 21 - جهان کوه، 22- چشمه علیمون، 23 -
چنبرک، 24 - حصار، 25 - خرق، 26 - درنگ‌آباد، 27 - دزق، 28 - دوله، 29 - ده‌نو، 30
- زاک، 31 - سرآسیاب جوناب، 32 -‌سعدآباد آستانه، 33 - سعیدآباد، 34 - سلوطی، 35 -
شورک، 36 - شیرین، 37 - طاهرآباد، 38 - طغرل (‌تلقور)، 39 - طویل، 40 - عباس‌آباد،
41 -‌عبدل‌خانی، 42 - فخرآباد، 43 - قلعه نو ولی‌آباد، 44 - کلاته آب میش، 45 -
کلاته چشمه علیمون، 46 - کلاته شیرین، 47 - کلاته‌گاه، 48 - کلاته کورگان،49 -
کلاته‌یزدان‌بلاغ، 50 - کلوخان (‌وحیدیه)، 51 - کورگان، 52 - گاه، 53 - گرمک، 54 -
گل‌ازقند، 55 - گنجوان، 56 - گوارشک، 57 - گوری، 58 - گویه،59 - ماریان، 60 - ملک
خورستانه، 61 - موتورخانه آبادمشک، 62 - مهدی‌آباد، 63 - مهرآباد، 64 - میان‌مرغ،
65 - ناصرآباد، 66 - نجم، 67 - نصرآباد، 68- نقاب.
26 - دهستان چناران
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای خیرآباد شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آبقد، 2 - آق‌چشمه، 3 - آق صحرا، 4 - آهنگر، 5 - احمدآباد، 6 - احمدآباد
فروتن، 7 - اخلمد سفلی، 8 - اخلمد علیا، 9 - اسکندرآباد، 10 - اسلام‌آباد،11 -
اکبرآباد، 12 - امیرآباد سرک، 13 - انتیشش، 14 - ایستگاه مخابراتی، 15 - بقمچ، 16
- بوجه، 17 - بهرآباد، 18 - بیجیرک، 19 - بیگ‌جان، 20 -‌توریچاه، 21 - تلکی، 22 -
جق‌جق، 23 - جق‌جق با ادراک، 24 - جمع‌آب، 25 - جوی کال، 26 - چاه امیری، 27 - چاه
جمع‌آب، 28 - چاه در، 29 - چاه‌غراب، 30 - چاه مختارزاده، 31 - چاه یغمایی یک و
دو، 32 - چشمک، 33 - چشمه ماهی، 34 - یوردچوپان، 35 - چهارمهن، 36 - حسن‌آباد گنبد
ضیاء،37 - حسن‌آباد موسوی، 38 - حسن قلتق، 39 - حسین‌آباد تلکی، 40 - حسین‌آباد
گوه، 41 - حسین‌آباد نیازمندی، 42 - حکم‌آباد، 43 - خامی، 44 -‌خرم‌آباد، 45 -
خواجه جراح، 46 - خواجه ولی، 47 - خوشابه، 48 - خوشابه کوهستانی، 49 - خیج، 50 -
خیرآباد، 51 - داشبلاغ، 52 - دوست‌آباد، 53 -‌دق‌آب، 54 - ده‌باغ، 55 - دهنه آبقد،
56 - دهنه اخلمد، 57 - رخکن، 58 - رضاآباد ایلخانی، 59 - رضاآباد خرابه، 60 -
ساروجه، 61 - سرک، 62 - سمندر،63 - سیداکبر، 64 - شترپا، 65 - شکرآب، 66 -
شکرآباد، 67 - شریف‌آب
اد شیخ کانلو، 68 - شورک، 69 - شیخ کانلو، 70 - صفی‌آباد، 71 - عباس‌آباد، 72
-‌عبدل‌آباد، 73 - عرب‌آباد، 74 - علی‌آباد، 75 - فریزی، 76 - فیض‌آباد، 77 -
قالی‌گنبد، 78 - قره‌جو، 79 - قزلر، 80 - قلعه‌نو، 81 - قل‌قوچان، 82 - قم، 83
-‌قیس‌آباد خیامی، 84 - کبیر (‌کبیری)، 85 - کچ‌گردن، 86 - کرکر، 87 - کلاته اراز،
88 - کلاته باباخانی، 89 - کلاته درگاه، 90 - کلاته سلیمانی، 91 - کلاته‌ملو، 92 -
کلاته میان، 93 - کلاته نورک، 94 - کمبلان، 95 - کونان، 96 - گاش، 97 - گاوگردو،
98 - گرماب، 99 - گل‌خاتون، 100 - گلخندان، 101 -‌گنش‌آباد، 102 - گنده‌بیر، 103 -
گوه خالصه، 104 - گوه کلاته ، 105 - ماسی حضرتی، 106 - ماسی ماسکانلو، 107 -
محمدآباد شیخکانلو، 108 -‌ محمدقلی، 109 - مرغداری اصل مالدار، 110 - مزرعه
اعتباری، 111 - مزنگ، 112 - ملی، 113 - موسی‌آباد، 114 - موشنگ، 115 - نانواخانه،
116 -‌نورالدین، 117 - نوده، 118 - نوروزآباد، 119 - نوروزآباد یک، 120 -
نوروزآباد دو، 121 - نوروزآباد سه، 122 - نهرآباد، 123 - هفت‌چاه، 124 - هلال.
27 - دهستان سنگ‌بست
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای بست شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - احمدآباد سرجام، 2 - آخوندآباد، 3 - آق‌ملک، 4 - الم‌جوق، 5 - ابرفرش، 6 -
ایستگاه راه‌آهن سنگ‌بست، 7 - ایستگاه راه‌آهن نادرشاه، 8 - اینچه بالا، 9- اینچه
پایین، 10 - باغ سالار، 11 - باقرآباد، 12 - بزجانی، 13 - بیدک، 14 - پیازی بزرگ،
15 - پیازی کوچک، 16 - تپه سلام، 17 - تقی‌آباد، 18 -‌جعفرآباد، 19 - جمران، 20 -
جیم‌آباد، 21 - چاه انصاری، 22 - چاه بازحوض سفلی، 23 - چاه برزگر (1 و 2)، 24 -
چاه بهار (1 و 2 و 3)، 25 - چاه رحمان،26 - چاه ضرابی، 27 - چاه ظلی، 28 - چاه علی
ملکی، 29 - چاه کاشانی، 30 - چاه معین افشار (1 و 2)، 31 - چاه ودحتی، 32 - چرم،
33 - چشمه‌مونس، 34 - حاجی‌آباد، 35 - حسنعلی‌آباد، 36 - حسین‌آباد سنگ‌بست، 37 -
حصارد سرخ، 38 - حکیم‌آباد، 39 - درویش‌آباد، 40 - دزدآب، 41 - ده نو،42 -
ذکرآباد، 43 - راهدار جیم‌آباد، 44 - رباط شاه‌عباس، 45 - رحمت‌آباد، 46 - ریکاب،
47 - زین‌پشت، 48 - سعدآباد، 49 - سنگ‌بست (‌ایاز)، 50 -‌سهل‌آباد، 51 - شرکت گاز
بوتان، 52 - شوراب سفلی، 53 - شوراب علیا، 54 - شیرین‌آباد، 55 - صیدآباد، 56 -
طالب‌آباد، 57 - طوفان، 58 - علی‌آباد، 59 -‌قشلاق، 60 - کاریزمه، 61 - کال چقوکی،
62 - کلاه
‌پخش، 63 - گل‌می سفلی، 64 - گل‌می علیا، 65 - گورعلی‌تپه، 66 - ماه کاریز، 67 -
محسن‌آباد، 68 -‌مرغداری حاجی‌آباد، 69 - مرغداری مهدی‌آباد، 70 - مرغداری یزدانی،
71 - معدن چشمه مونس، 72 - مغول‌کش، 73 - موسی‌آباد، 74 - میرزا علی‌آباد، 75-
نیم‌ایستگاه نادرشاه، 76 - نیم‌شاند، 77 - هدایت‌آباد، 78 - یخاوی.
28 - دهستان میامی
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای کنویست شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آبشکی، 2 - آسیاکل، 3 - آغل‌تک، 4 - ابراهیم‌آباد، 5 - ابراهیم‌آباد، 6 -
ابوالخیر، 7 - احمدآباد، 8 - احمدآباد، 9 - اردولوک، 10 - استخوان‌زار، 11
-‌النگ‌اسدی، 12 - امرغان سفلی، 13 - بازهه، 14 - برج‌آباد، 15 - برزش‌آباد، 16 -
برکل، 17 - پرهود، 18 - پاوا، 19 - تبادکان، 20 - تخته نوروز، 21 -‌تنگل شور سفلی،
22 - جغری، 23 - جلالی (‌ جلالیه)، 24 - چاه بهزادیان (1 و 2 و 3 و 4)، 25 - چاه
رمضان، 26 - چاه شعبان اکبری، 27 - چشمه سفید،28 - چغو کل، 29 - چلقی، 30 - چنارک،
31 - چوپانک، 32 - حجت‌آباد، 33 - حداد، 34 - حسن‌آباد، 35 - حسین‌آباد حسینی، 36
- حصار افغان، 37 -‌حلوایی، 38 - خانقاه، 39 - خسروآباد، 40 - خیرآباد، 41 -
دستگردان، 42 - ده نو (‌کنارگوشه)، 43 - رجب‌آباد، 44 - رحمت‌آباد، 45 -
زین‌الدین، 46 -‌سالارآباد، 47 - سنگ‌بر، 48 - شادیشه سفلی، 49 - شادیشه علیا، 50
- شترک، 51 - شرشر، 52 - شهرآباد، 53 - شیر حصار، 54 - عطار، 55 - علی‌آباد‌سرتخت
سفلی، 56 - علی‌آباد سرتخت علیا، 57 - علی شادی، 58 - عیش‌آباد، 59 - غزلیار، 60 -
قیاس‌آباد، 61 - فرخ‌آباد، 62 - فیض‌آباد، 63 - قازقان، 64- قاسم‌آباد، 65 -
قره‌بقعه، 66 - قلعه اشور،
67 - قلعه نوکنار گوشه، 68 - کال کازران، 69 - کج درخت، 70 - کریم‌آباد، 71 -
کلاته آهن، 72 - کلاته چاپار‌قلعه، 73 - کلاته چشمه بی‌مکه، 74 - کلاته چشمه، 75 -
کلاته حاجی قربان، 76 - کلاته خادم‌آباد، 77 - کلاته سید صادق، 78 - کلاته
عبدالهی، 79 - کلاته‌فیض‌آباد، 80 - کلاته یزدیها، 81 - کنار گوشه، 82 - کنوبست،
83 - کوره آجرپزی حاج رمضان، 84 - کوره آجرپزی حاج رمضان، 86 - محمدآباد چمن، 87
-‌مرغانو، 88 - مرغش، 89 - مهرآباد شرشر، 90 - مهدی‌آباد، 91 - میامی، 92 -
میربنگش، 93 - مینو حصار، 94 - ناربند، 95 - نظریه، 96 - نمدان، 97 -‌نوروزآباد،
98 - نوکاریز، 99 - نیکروز، 100 - هاشم‌آباد، 101 - هلالی، 102 - هندل‌آباد.
29 - دهستان خانگیران
--------------------------------------------------------
‌به مرکزیت روستای گنبدلی شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - آب مال، 2 - ابراهیم‌آباد اسلام‌قلعه، 3 - اسلام‌قلعه خانگیران، 4 - باغ
سنگان، 5 - پالایشگاه گازخانگیران، 6 - تپه سلیمان، 7 - چاله‌زرد، 8 - چاه
آرتزین،9 - چاه حاجی کریمیان، 10 - چاه سرور، 11 - چاه کله، 12 - چاه قیس، 13 -
چشمه حاجی عباس، 14 - چشمه شور، 15 - چهل کمان، 16 - حاجی‌آباد‌اسلام‌قلعه، 17 -
حسن نوبر، 18 - دق بهلو، 19 - ده‌برار، 20 - سرور نصیری، 21 - سه چاهی، 22 -
غلامرضا تبریزنیا، 23 - قطارچاه، 24 - قم بربریها، 25 -‌کلاته‌اله نظر، 26 - کلاته
گلزار، 27 - گنبدلی، 28 - نوبنیاد گنبدلی.
30 - دهستان سرجام
‌به مرکزیت روستای ملک‌آباد شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر:
1 - ارفی، 2 - استاج، 3 - اقنج، 4 - اکبرآباد، 5 - القاره، 6 - امان‌آباد (‌النگ)،
7 - امیرآباد، 8 - امین‌آباد، 9 - ایستگاه راه‌آهن تربت‌حیدریه، 10 -
ایستگاه‌مخابراتی خواجه‌مراد، 11 - بازحوض علیا، 12 - باسکول 12 تنی، 13 - باش
ساروق، 14 - باغچه، 15 - بالندر، 16 - بررود، 17 - بزوشک، 18 - بهشت‌رضا، 19 -
چنبددراز، 20 - جهان‌آباد، 21 - چاه بازه حوض، 22 - چاه‌در، 23 - حسن‌آباد سرجام،
24 - خاتون‌آباد، 25 - خواجه اباصلت، 26 - خواجه مراد،27 - داش‌خانه، 28 - درخت
توت، 29 - ده سرخ، 30 - ده غیبی، 31 - ده ملا، 32 - رباط خاکستری، 33 - رباط طرق،
34 - سرقایه، 35 - سرنیش، 36 -‌سیاه‌سر، 37 - شرکت پل و شوسه، 38 - شرکت گرافیت
مشهد، 39 - شریف‌آباد، 40 - عبدل مجید، 41 - علی‌کوری، 42 - غار چشمه، 43 - فاضل،
44 -‌فرزنی، 45 - قاسم‌آباد، 46 - قرک کپنگ، 47 - قلعه نو، 48 - کاریزنو، 49 -
کرتیان، 50 - کروج، 51 - کلاته چشمه میرعلی، 52 - کلاته حچه، 53 - کلاته‌میرزا
حسنعلی، 54 - کلاته میرخان چشمه، 55 - کلاته یوسف طیارت، 56 - کمرزرد، 57 - گرزمی،
58 - کلم‌آباد، 59 - مزرعه اعتباری، 60 - معدن ذغال‌سنگ اقنج، 61 - معدن گچ
سرقایه، 62 - ملک‌آباد، 63 - ن
ظرآباد، 64 - هادی‌آباد، 65 - همت‌آباد
‌تبصره 1
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در
شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان
مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری
به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا
در آینده در آن بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌این ابلاغیه، جایگزین ابلاغیه شماره 4224 مورخ 1365.2.14 هیأت وزیران می‌گردد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر