اصلاح تصویب نامه شماره ۱۱۸۰۶۰/ت۵۶۰۲۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰


شماره۱۳۹۱۳۲/ت۵۶۱۴۰هـ                             ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۱۸۰۶۰/ت۵۶۰۲۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران درجلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ به پیشنهاد شماره ۳۷۶۸۱/۱۳۱۷۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب­نامه شماره ۱۱۸۰۶۰/ت۵۶۰۲۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ ـ عبارت «دارو،» حذف و بعد از عبارت «قطعات یدکی» واژه «مربوط» اضافه می­شود.

۲ ـ متن زیر به انتهای متن تصویب نامه یادشده اضافه می شود:

درخصوص دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است طبق ماده (۱۴) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ و اصلاحات بعدی آن اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری