اصلاح تبصره (۱) ماده (۳) تصویب نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸


شماره۱۴۷۶۲۶/ت۵۶۲۰۷هـ                              ۱۳۹۷/۱۱/۶
اصلاح تبصره (۱) ماده (۳) تصویب نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشورـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۳ به پیشنهاد شماره ۳۷۷۵۸/۱۴۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره(۱) ماده (۳) تصویب نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ عبارت «از محل منابع خود» به عبارت «از محل اعتبارات مصوب مربوط» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری