تصویب نامه درخصوص انتزاع بخش هرمز از شهرستان قشم در استان هرمزگان


شماره ۱۶۴۹۱۴/ت۵۵۹۹۰هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۸
تصویب نامه درخصوص انتزاع بخش هرمز از شهرستان قشم در استان هرمزگان

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد شماره ۱۵۴۸۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

بخش هرمز از شهرستان قشم در استان هرمزگان منتزع و به شهرستان بندرعباس ملحق می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری