تصویب نامه درخصوص هوشمندسازی جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی

تصویب نامه  درخصوص هوشمندسازی جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲۱۰۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهی و تأمین ایمنی تردد خودروهای دوگانه­سوز، نسبت به هوشمندسازی جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی و ایجاد بستر لازم جهت اتصال سامانه هوشمند جایگاه های سوخت به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) و سامانه اطلاعات خودروهای گازسوز وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید به نحوی که از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ امکان سوخت گیری در جایگاه های سوخت گاز طبیعی صرفاً برای خودروهای دوگانه سوز که در کارت شناسایی آنها عبارت "دوگانه­سوز" یا "دوگانه­سوز تبدیلی" درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، فراهم شود.

۲ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به اصلاح و تعویض مدارک شناسایی آن دسته از خودروهایی که به صورت کارگاهی تا قبل از تاریخ لازم­الاجرا شدن این تصویب­نامه دوگانه­سوز شده و گواهی سلامت سامانه سوخت رسانی گاز خودرو را مطابق دستورالعمل پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اخذ کرده اند، اقدام و در کارت شناسایی آنها عبارت "دوگانه سوز تبدیلی" را درج کند.

تبصره ـ مالکان خودروهایی که به صورت کارگاهی دوگانه­سوز شده­اند، ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این تصویب­نامه موظفند نسبت به اخذ گواهی سلامت سامانه سوخت رسانی گاز خودرو اقدام کنند.

۳ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ظرف سه  ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این تصویب­نامه براساس مستندات دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (استانداردهای بین المللی معتبر)، استانداردهای مورد نیاز جهت تبدیل سامانه سوخت رسانی خودروهای مایع سوز در حال تردد به گازسوز را تدوین کند. تبدیل خودروهای در حال تردد براساس این استانداردها در مراکز خدمات فنی خودروهای گازسوز تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نماینده شرکت بازرسی دارای صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران انجام و برای این خودروها گواهی تبدیل سامانه سوخت رسانی خودرو صادر می شود.

تبصره ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس دریافت گواهی تبدیل سامانه سوخت رسانی خودرو که توسط مراکز خدمات فنی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و به تأیید نماینده شرکت بازرسی دارای صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، نسبت به اصلاح و تعویض مدارک شناسایی این خودروها و درج عبارت "دوگانه سوز تبدیلی" در آنها اقدام کند.

۴ـ به منظور تأمین منابع مالی اجرای الزامات ایمنی و هوشمندسازی جایگاه­های
عرضه گاز طبیعی فشرده ( CNG ) و کمک به تعویض مخازن وسایل نقلیه با سوخت گاز طبیعی فشرده  (CNG )، نرخ گاز مذکور از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱ از چهار هزار و یکصد و چهل (۱۴۰ر۴) ریال به چهار هزار و پانصد و سی و دو (۵۳۲ر۴) ریال در هر متر مکعب افزایش می­یابد. منابع حاصل از این افزایش به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب می­شود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در راستای اجرای این تصویب نامه براساس دستورالعملی هزینه خواهد شد که توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه­های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

دستورالعمل اصلاح و تعویض مدارک شناسایی خودروهای دوگانه سوز تبدیلی

الف ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ ـ مراکز خدمات فنی: مراکز خدمات فنی خودروهای گازسوز مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در آنها بازرسی، بازدیدهای مرتبط با باز و بست مخازن، تعمیر و تعویض قطعات سامانه سوخت رسانی گاز خودرو بر اساس استانداردهای ملی شماره (۷۵۹۸)، (۹۷۴۷) و (۹۴۲۶) انجام می شود و نماینده شرکت بازرسی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران به  صورت دایم در آنجا مستقر است.

۲ـ شرکت بازرسی: نماینده سازمان ملی استاندارد ایران و دارای گواهی نامه (۱۷۰۲۰ ISO ) در زمینه استانداردهای ملی شماره (۷۵۹۸)، (۹۷۴۷) و (۹۴۲۶) مستقر در مراکز خدمات فنی.

۳ـ بازرس: نماینده شرکت بازرسی دارای صلاحیت از سازمان ملی استاندارد ایران.

۴ـ آزمون های تکمیلی: آزمون های مربوط به مخازن خودروهای دوگانه سوز از جمله آزمون های تحت فشار آب (هیدرواستاتیک) یا مافوق صوت (اولتراسونیک) و آزمون های مربوط، که براساس استانداردهای ملی و در آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد ایران انجام می گیرد.

۵ ـ سامانه: سامانه یکپارچه بازرسی فنی خودروهای گازسوز که به صورت جامع و
با هدف ساماندهی بازرسی  و بازدیدهای دوره ای خودروهای گازسوز که منجر به صدور گواهی سلامت سامانه سوخت رسانی گاز خودرو می‎شود، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد می شود و اطلاعات مربوط به آزمون ها و گواهی های صادرشده را به صورت برخط به سامانه سیمفا منتقل می کند. نام کاربری سامانه جهت استفاده هر یک از مراکز خدمات به صورت اختصاصی در اختیار بازرس قرار خواهد گرفت. صحت عملکرد سامانه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

۶ ـ فرایند بازرسی: فرایندی که براساس فهرست آزمون­های استخراج ­شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران از استانداردهای ملی شماره (۷۵۹۸)، (۹۷۴۷) و (۹۴۲۶) و در مراکز خدمات فنی، تحت نظارت بازرس انجام و منتج به صدور گواهی سلامت سامانه سوخت رسانی گاز خودرو می شود.

۷ـ گواهی سلامت سامانه سوخت رسانی گاز خودرو: گواهی­نامه­ای که برای خودروهای گازسوز کارگاهی به صورت الکترونیکی در سامانه پس از تأیید بازرس صادر و ضمن ارسال آن به صورت برخط در سامانه سیمفا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال می شود.

ب ـ روند اجرایی صدور گواهی سلامت سامانه سوخت رسانی گاز خودرو به شرح زیر است:

۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است شرایط لازم برای ارایه مجوز های مراکز خدمات فنی جهت نصب، آزمون، بازرسی، بازدید فنی و خدمات پس از فروش به خودروهای گازسوز را فراهم و از فعالیت مراکز غیرمجاز جلوگیری کند.

۲ـ مالک خودرو موظف است به مراکز خدمات فنی مراجعه کند تا پس از تطبیق پلاک خودرو توسط دوربین پلاک­خوان با اطلاعات کارت خودرو، فرایند بازرسی تحت نظارت بازرس انجام  پذیرد.

۳ـ تشخیص آسیب های مخازن و قطعات بر عهده بازرس است.

۴ـ تمام فرایند بازرسی تحت نظارت بازرس و از طریق سامانه انجام می پذیرد. مسئولیت انجام صحیح روند صدور گواهی سلامت سامانه سوخت رسانی گاز خودرو بر عهده مراکز خدمات فنی و مسئول نهایی گواهی صادرشده، بازرس است.

۵ ـ پس از ورود اطلاعات قطعات و مخازن مردودشده توسط بازرس در سامانه، قطعات و مخازن توسط مراکز خدمات فنی و تحت نظارت بازرس، معدوم و لاشه آن تحویل مالک خودرو می گردد.

۶ ـ مخازن گاز طبیعی فشرده ( CNG ) دارای شرایط آزمون های تکمیلی، جهت انجام این آزمون ها به آزمایشگاه های همکار مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران ارسال و در صورت مردودی پس از امحا زیر نظر بازرس به مرکز خدمات فنی ارسال­کننده ارجاع می­شود.

۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است شناسه یکتا (کد یونیک) را برای مخازن و قطعات خودروهای دوگانه­سوز به نحوی تعریف کند که از ورود و بازگشت قطعات و مخازن معیوب و غیراستاندارد به چرخه حمل و نقل جلوگیری به  عمل آید و اطلاعات مربوط را در سامانه سیمفا ثبت کند تا از تبدیل خودروهای غیرمجاز جلوگیری شود .

۸ ـ روند صدور گواهی سلامت سامانه سوخت­رسانی گاز خودرو تحت نظارت بازرس انجام می شود.

۹ـ مشخصات خودروهایی که موفق به دریافت گواهی سلامت سامانه سوخت­رسانی  گاز خودرو شده اند، از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال می­شود تا پس از سیر مراحل قانونی، در مدارک شناسایی خودرو عبارت "دوگانه سوز تبدیلی" درج شود.

۱۰ ـ مالکان خودروهایی که موفق به اخذ گواهی سلامت سامانه سوخت­رسانی  گاز خودرو شده اند، موظفند به مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه و پس از انجام معاینه فنی در بخش آلایندگی و ایمنی، گواهی معاینه فنی خودرو را اخذ کنند.

۱۱ـ در صورت بروز هرگونه مشکل در روند تعریف­شده، مسایل در کارگروهی با مسئولیت وزارت کشور و عضویت سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

پ ـ این دستورالعمل صرفاً خودروهای گازسوز غیرکارخانه ای که در کارت شناسایی آنها عبارت دوگانه سوز تبدیلی قید نشده را شامل می­شود. پس از تغییر مشخصات مدارک شناسایی خودرو، مالکان خودروهای مذکور موظفند طبق ماده (۶) آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۷۱/ت۵۰۸۹۱هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴، نسبت به دریافت گواهی معاینه فنی اقدام کنند.