تصویب نامه در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات وارداتی


شماره۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ                             ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
تصویب نامه در خصوص ترخیص ماشین آلات و تجهیزات وارداتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صندوق توسعه ملی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲۲۴۶۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماشین­آلات و تجهیزات وارداتی با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه به کشور وارد شده و دارای قبض انبار هستند، ظرف یک هفته پس از ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران قابل ترخیص می­باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری